Liiton toimintaa ohjaavat

ASIAKIRJAT

Tältä sivulta löydät Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton asiakirjat, kuten liiton säännöt, viisivuotisstrategiat, toimintasuunnitelmat, tavoiteohjelmat ja liittokokousten pöytäkirjat.  

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton säännöt
Jokaisella järjestöllä tulee olla viralliset säännöt. Yhdistyksen säännöt määräävät esimerkiksi toiminnan tarkoituksesta,  jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista, hallituksen kokoonpanosta ja toimikaudesta sekä liittokokouksesta. 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton säännöt löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton strategia vuosille 2017-2021
Yhdistyksen toiminnan kehittämisen kannalta on olennaista pyrkiä katsomaan tulevaa toimintavuotta kauemmas ja asettaa tavoitteita pidemällekin aikavälille. Tämä liiton toinen viisivuotisstrategia ohjaa koko liiton toimintaa. Se on sääntöjen ohella kaikkien liiton piirissä toimivien tahojen ohjenuora toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Strategia vuosille 2017-2021 löytyy täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma

Vuonna 2015 hyväksyttyä yhdenvertaisuussuunnitelmaa sovelletaan kaikessa liiton toiminnassa kaikilla eri tasoilla.  Asiakirjaa päivitetään tarpeen vaatiessa kuitenkin viimeistään strategiakauden päätyttyä vuonna 2018. 

Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman löydät täältä.

Vuoden 2019 Asiakirjat

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintasuunnitelma 2019
Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa suunnitellaan toimintaa vuodeksi kerrallaan ja joka hyväksytään liittokokouksessa. Liiton toimintasuunnitelma määrää toimintavuoden sisällön keskeiset asiat ja tavoitteet. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma hyväksyttiin Jyväskylän liittokokouksessa 23.-25.11.2018.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelman löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tavoiteohjelma 2019
Liiton tavoiteohjelma on vuosittain liittokokouksessa hyväksyttävä asiakirja, johon liiton vaikuttaminen tavoiteohjelma, johon liiton edunvalvonta pohjautuu. Vuoden 2019 tavoiteohjelma hyväksyttiin Jyväskylän liittokokouksessa 23.-25.11.2018.

Vuoden 2019 tavoiteohjelman löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuoden 2019 hallitusohjelma

Vuoden 2019 hallitus hyväksyy itselleen hallitusohjelman, joka asiakirjana täydentää liiton toimintaa ohjaavia asiakirjoja ja liittokokouksen päätöksiä sekä selkeyttää liiton toimintatapoja.

Vuoden 2019 hallitusohjelman löydät täältä.

Matkustusohjesääntö 

Matkustusohjesääntö ohjaa liiton matkakorvausten maksamista. Löydät sen täältä

Päätösluettelot 2019

Päätösluettelo liittohallituksen kokouksesta 1/2019 

Päätösluettelo liittohallituksen kokouksesta 2/2019

Päätösluettelo liittohallituksen kokouksesta 3/2019

Päätösluettelo liittohallituksen kokouksesta 4/2019

Päätösluettelo liittohallituksen kokouksesta 5/2019

Päätösluettelo liittohallituksen kokouksesta 6/2019

Päätösluettelo liittohallituksen kokouksesta 7/2019

Päätösluettelo liittohallituksen kokouksesta 8/2019

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa suunnitellaan toimintaa vuodeksi kerrallaan ja joka hyväksytään liittokokouksessa. Liiton toimintasuunnitelma määrää toimintavuoden sisällön keskeiset asiat ja tavoitteet. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma hyväksyttiin Helsingin liittokokouksessa 25.11.2017.

Liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2018 löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tavoiteohjelma 2018

Liiton tavoiteohjelma on vuosittain liittokokouksessa hyväksyttävä asiakirja, johon liiton vaikuttaminen tavoiteohjelma, johon liiton edunvalvonta pohjautuu. Vuoden 2018 tavoiteohjelma hyväksyttiin Helsingin liittokokouksessa 25.11.2017.

Liiton tavoiteohjelman vuodelle 2018 löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuoden 2018 hallitusohjelma

Vuoden 2018 hallitus hyväksyi itselleen hallitusohjelman, joka asiakirjana täydentää liiton toimintaa ohjaavia asiakirjoja ja liittokokouksen päätöksiä sekä selkeyttää liiton toimintatapoja.

Lue hallitusohjelma täältä.

Matkustusohjesääntö

Lue matkustusohjesääntö täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa suunnitellaan toimintaa vuodeksi kerrallaan ja joka hyväksytään liittokokouksessa. Liiton toimintasuunnitelma määrää toimintavuoden sisällön keskeiset asiat ja tavoitteet. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma hyväksyttiin Mikkelin liittokokouksessa 25.-27.11.2016.

Liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2017 löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tavoiteohjelma 2017

Liiton tavoiteohjelma on vuosittain liittokokouksessa hyväksyttävä asiakirja, johon liiton vaikuttaminen tavoiteohjelma, johon liiton edunvalvonta pohjautuu. Vuoden 2017 tavoiteohjelma hyväksyttiin Mikkelin liittokokouksessa 25.-27.11.2016.

Liiton tavoiteohjelman vuodelle 2017 löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuoden 2017 hallitusohjelma

Vuoden 2017 hallitus hyväksyi itselleen hallitusohjelman, joka asiakirjana täydentää liiton toimintaa ohjaavia asiakirjoja ja liittokokouksen päätöksiä sekä selkeyttää liiton toimintatapoja.

Lue hallitusohjelma täältä.

Matkustusohjesääntö

Lue matkustusohjesääntö täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa suunnitellaan toimintaa vuodeksi kerrallaan ja joka hyväksytään liittokokouksessa. Liiton toimintasuunnitelma määrää toimintavuoden sisällön keskeiset asiat ja tavoitteet. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma hyväksyttiin Tampereen liittokokouksessa 20.-22.11.2015.

Liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2016 löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tavoiteohjelma 2016

Liiton tavoiteohjelma on vuosittain liittokokouksessa hyväksyttävä asiakirja, johon liiton vaikuttaminen tavoiteohjelma, johon liiton edunvalvonta pohjautuu. Vuoden 2016 tavoiteohjelma hyväksyttiin Tampereen liittokokouksessa 20.-22.11.2015.

Liiton tavoiteohjelman vuodelle 2016 löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuoden 2016 hallitusohjelma

Vuoden 2016 hallitus hyväksyi itselleen hallitusohjelman, joka asiakirjana täydentää liiton toimintaa ohjaavia asiakirjoja ja liittokokouksen päätöksiä sekä selkeyttää liiton toimintatapoja.

Lue hallitusohjelma täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuoden 2016 osavuosikatsaus

Lue osavuosikatsaus täältä.

Vuoden 2015 asiakirjat hyväksyttiin Oulun liittokokouksessa 7.-9.11.2014.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa suunnitellaan toimintaa vuodeksi kerrallaan ja joka hyväksytään liittokokouksessa. Liiton toimintasuunnitelma määrää toimintavuoden sisällön keskeiset asiat ja tavoitteet.

Liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2015 löydät täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tavoiteohjelma 2015

Liiton tavoiteohjelma on vuosittain liittokokouksessa hyväksyttävä asiakirja, johon liiton vaikuttaminen tavoiteohjelma, johon liiton edunvalvonta pohjautuu.

Liiton tavoiteohjelman vuodelle 2015 löydät täältä.