Jäikö taas kuulematta

Eilen julkaistun tiedotteen mukaan Tampereen kolme korkeakoulua tullaan yhdistämään yhdeksi, täysin uudenlaiseksi korkeakouluksi. Miettimättä sen enempää mitä mieltä tästä ideasta yliopiston opiskelijana olen, pääni täyttää se fakta, ettei tätä suunniteltaessa ole kuultu yhdenkään muutoksen alaisena olevan korkeakoulun hallitusta, ylioppilaskuntaa tai opiskelijakuntaa. Rehtoreista ja puheenjohtajista koostuva työryhmä on siis keskenään tehnyt suuren linjavedon. Näiden toimintamallien kanssa olen päässyt painimaan monta vuotta nuorten kuulemisen parissa nuorisovaltuustokentällä, eivätkä asiat ole sen paremmin korkeakoulupuolellakaan.

Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, samoin opiskelijat tuntevat oman korkeakoulunsa parhaiten. Se, ettei opiskelijoita ole kuultu, tulee vain hankaloittamaan prosessia. Uutta korkeakoulua kuvaillaan innostavaksi ja globaalisti vetovoimaiseksi. Minunlaiseni vaikuttajan silmissä kaikki glooria näiden sanojen ympäriltä katoaa, kun en opiskelijana itse usko pääseväni sanomaan millainen innostava korkeakoulu todellisuudessa on. Luovatko päättäjät omat näkemyksensä ja toivovat osuvansa oikeaan? Sama kehityskulku toimii myös kuntakentällä. Jos nuorille ollaan rakentamassa uutta nuorisotilaa tai kunnan kouluruoan laatua arvioidaan ilman, että nuoret pääsevät vaikuttamaan, ei lopputuloksessa näy todellisten asiantuntijoiden ääni. Tieto siitä, mitä nykyajan nuori nuorisotilalta tai ulkoilupuistolta toivoo, on nuorilla itsellään.

Kuulemisen puolustaminen ei lopu missään elämänvaiheessa. Uskon, että nuorisovaltuustovaiheeni aikana olen saanut kerättyä monia hyviä argumentteja, joilla voin tulevaisuudessakin puolustaa asianosaisten kuulemista. Nuoret ovat olleet haastava ryhmä, sillä heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä tai asettumalla ehdolle vaaleissa. Silti en usko, että työ tästä erityisesti helpottuu. Oli kyseessä sitten nuori, vanha, varakas, nainen tai maahanmuuttaja tulee hänen päästä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Toisto kuulemma tehoaa, niin toivotaan sen vaikuttavan myös kuulemista harkitseviin päättäjiin: Jokainen on oman elämänsä asiantuntija.  

Sonja Julkunen
varapuheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.