Syrjintä ei ole perusoikeus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittokokous linjasi Oulussa, että yhdistyksemme seisoo vankasti avioliittolain yhdenvertaisuuden takana. Nuorisovaltuustot eivät syrji, oikeusvaltionkaan ei tulisi.

Oikeusvaltioperiaatteen perustana ovat ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, lakien pohjautuminen demokratiaan sekä lainsoveltamisen riippumattomuus. Nämä periaatteet edellyttävät toteutuakseen lainsäätäjiltä aktiivisia toimia, koska ihmiset eivät tällä hetkellä ole yhdenvertaisia lain edessä.

Positiivinen diskriminaatio heikomman suojan asettamiseksi antaa perustuslain perustellun syyn 6. §:n yhdenvertaisuuden syrjäyttämiseen. Kuitenkin puhuttaessa avioliittolaista, ei ole olemassa erityistä syytä, jonka nojalla avioliittolaki voisi varallisuusoikeudellisena konstruktiona syrjiä erilaisia pareja tekemästä haluamanlaistaan sopimusta.

Nuorten asioiden kanssa useiden vuosien ajan painiskelleena huomaan tässä samaisen epäkohdan kuin vaikkapa kuntauudistuksessa: meillä on nuoria, joilla ei ole ollut mahdollisuutta valita edustajiaan tekemään itseään koskevia päätöksiä, vaan joku muu tekee ne heidän puolestaan heitä kuulematta. On lasten ja nuorten etu, että yhteiskunta antaa positiivisen signaalin ihmisten erilaisuudesta. Kaikki eivät ole eivätkä voi olla samanlaisia, mutta kaikki ovat yhtä arvokkaita. Tällä lailla on vaikutusta myös tuleviin sukupolviin ja erityisesti lasten ja nuorten kehitykseen, koska kuten olemme useasti julkisuudesta lukeneet, valtavirrasta poikkeavat nuoret yrittävät piilotella itseään tai muuttaa omaa identiteettiään ”normaaliksi”. Tämä ei voi olla se tie, jolle yhteiskunta tulevatkin sukupolvet pakottaa.  

Nyt on aika kääntää ruori oikeaan suuntaan: se suunta on ihmisten yhdenvertaisuudessa. Emme tälläkään hetkellä anna sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen määritellä työsuhteeseen ottoa, äänestämistä tai muutakaan arkeen liittyvää oikeustoimea. On käsittämätöntä, että tällainen epäkohta on kuitenkin jätetty avioliittolakiin.

Toivon, että jokainen kansanedustaja miettii perjantaisessa äänestyksessä lainsäätäjän roolia yhteiskunnallisena toimijana. Nyt ei voi olla kyse siitä, mitä äänestäjäkunta tulee miettimään. Nyt on kyse siitä, minkälaisen roolin lainsäätäjä ottaa perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeuksien käytännön toteuttamisessa. Ja ennen kaikkea siitä, asettaako Suomen valtio tietoisesti kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan.

En halua kuulua yhteiskuntaan, jossa lainsäätäjä ei koe minkäänlaista moraalista velvollisuutta muita kuin oman vaalipiirinsä äänestäjiä kohtaan. Jos tämä on demokratiaa, on järjestelmäämme syytä pohtia uudestaan.

Santeri Lohi 
Puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.