Keskustelua, yhteistyötä ja uteliaisuutta

Viime viikolla julkaistun Nuorisobarometrin mukaan nuorille tärkein kannustin vaikuttaa on mahdollisuus edistää yhteistä hyvää ja itselle tärkeitä asioita. Tämä onkin mielestäni hyvä lähtökohta vaikuttamiselle. Barometrin yhteenvedossa todetaan, että perinteisen vaalidemokratian suhteen kyynisiä nuoria meillä on jossain määrin enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.  En kuitenkaan iskisi vielä hanskoja tiskiin.

Nuorisobarometrin mukaan noin kolmasosa nuorista kokee pyrkineensä vaikuttamaan yhteiskuntaan viime vuoden aikana. Barometrin arvio siitä, että nuoret vierastavat vaikuttamistoiminnan kutsumista politiikaksi, osuu oikeaan. Koen itsekin olevani nuorisovaikuttaja, en nuorisopoliitikko. Politiikka jo sanana viittaa suuriin byrokraattisiin hallintorakenteisiin, joissa jargonia kuulee useammin kuin järjen ääntä. Politiikka tuntuu kaukaiselta ja vieraalta, vaikka niin ei välttämättä tarvitsisi olla. 

Vuoden 2013 Nuorisobarometri heittääkin pallon kasvattajille. Tällä tarkoitan vanhempia, kouluja, nuorisojärjestöjä ja puolueita. Uskon vahvasti, että vanhempien näyttämä esimerkki on ratkaiseva. Jos vanhemmatkaan eivät äänestä vaaleissa, on se myös aika selkeä signaali nuorelle. 

Myös koululaitoksen merkitys oman vaikuttamiskanavan löytämisessä on todella merkittävä. Oppilaan kannustaminen oppilaskuntatoimintaan, nuorisovaltuustotoimintaan tai muuhun vaikuttamiseen riippuu paljon kohdalle osuvasta opettajasta. Koululaitoksen tehtävä on kuitenkin kertoa kaikista mahdollisuuksista joita oppilaalla on, joten on yllättävää kuinka kevyesti nuorisojärjestöihin useissa kouluissa suhtaudutaan ja kuinka herkästi ne sivuutetaan. 

Tarvitsemme lisää vuorovaikutusta ja lisää keskustelua. Lisää perusteluja ja lisää uteliaisuutta. Tarvitsemme todellakin lisää yhteistyötä. Fakta kuitenkin on, että sillä saadaan parhaat tulokset aikaan, oli kyse sitten nuvatoiminnasta tai puoluepolitiikasta. 

Eveliina Kunttu
liittohallituksen jäsen
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.