§ 26 Nuorisovaltuusto

Viime viikolla saimme lukea todellisen ilouutisen, kun luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kuntalaiksi löytyi pykälä nimeltään ”Nuorisovaltuusto”.  

Lakiin kirjaaminen luo nuorisovaltuustotoiminnalle legitimiteettiä. Uuden pykälän mukaan nuoria tulee kuulla kaikissa heitä koskettavissa asioissa, ei pelkästään muun muassa nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-asioissa. Kuten on monesti sanottu, kaikki asiat koskettavat loppupeleissä nuoria ennemmin tai myöhemmin.

Nuorisovaltuusto -pykälän lisäys vanhusneuvoston rinnalle luo sukupolvien välistä tasa-arvoa. Alle 18-vuotiaat nuoret ovat kuitenkin se osa kuntalaisista, joilla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi äänestää. Se, että jokainen kunta velvoitetaan perustamaan nuorisovaltuusto, luo tasa-arvoa myös eri kunnissa asuvien nuorten välille. Vaikka toiminnan sisältö vaihtelee, on perusidea sama kaikkialla.

Lain tarkoituksena on taata nuorille mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn jo valmisteluvaiheessa. Liian useasti nuoria kuullaan vasta, kun päätökset on todellisuudessa jo tehty. Nuoret voivat myös oma-aloitteisesti tuoda näkemyksiään asioihin, joista kunnassa käydään keskustelua.  Nuorten mielipide tulee ottaa huomioon koko prosessin ajan.

Tämä pykälä ei poissulje sitä, etteikö nuorten edustajistoa, nuorisofoorumia tai muita nimiä voisi edelleen käyttää. Lain mukaan kunnan tulee siis asettaa nuorisovaltuusto TAI muu nuorten vaikuttajaryhmä. Kunta saisi edelleen tehdä itsenäisiä päätöksiä nuorisovaltuuston koon, valintatavan ja toimintatapojen suhteen. Nuorille jää siis vapaus kehittää toimintaa haluamaansa suuntaan. Tämä ei myöskään sulje pois muita mahdollisia käytössä olevia vaikuttamisväyliä, mutta pakottaa kunnat nuorten kuulemiseen edes yhtä kautta. Toiveeni onkin, että tämä kirjaus saisi kunnat pohtimaan muiden vaikuttamismuotojen kehittämistä nuorisovaltuuston rinnalle.

Useimmissa Suomen kunnista on tällä hetkellä nuorten vaikuttajaryhmä, mutta poikkeuksiakin löytyy. Suurin muutos onkin se, että tulevaisuudessa aivan jokaiselle nuorelle voidaan tarjota lakiin kirjattu mahdollisuus vaikuttaa kunnassa.  


Sonja Julkunen
varapuheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.