Toimintaa kehitetään avoimuudella

Viime vuonna 15 vuotta täyttänyt liittomme on ollut muutosten kourissa. Liiton toiminnan laatu ja määrä ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Tästä iso kiitos kuuluu edeltäville toimijoille, jotka ovat tehneet erinomaista työtä nuorten osallisuuden puolestapuhujina!

Liittokokous linjasi Lappeenrannassa, että liiton toiminnan avoimuutta on lisättävä ja kehitettävä. Olemme liittohallituksen kanssa käyneet toimintasuunnitelmaa tarkasti läpi ja miettineet, millä tavoin saisimme jäsenistöämme paremmin osallistettua liiton toiminnan kehittämiseen. Mielestäni keskeisin tekijä on avoin vuoropuhelu toimijoiden välillä.

Tämä vuosi on ollut edunvalvonnallisesti liiton historian yksi merkittävimpiä. Toukokuun 8. päivä julkaistiin luonnos hallituksen esitykseksi uudesta kuntalaista. Mikäli eduskunta syysistuntokaudella hyväksyy ko. lakiluonnoksen vuoden 2017 alusta lähtien joka ikisessä Suomen kunnassa tulee olemaan nuorisovaltuusto, jonka asema on jatkossa laintasoisesti määritelty. Nuorten osallisuus tullaan vihdoin turvaamaan vähimmäistasolla asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tällä hetkellä keräämme kommentteja koskien kuntalain uudistusta ja jokainen E-vaikutteen saanut voikin lähettää meille ajatuksia uudesta kuntalain pykälästä 26.

Vuonna 2013 käynnistetty sääntöuudistusprosessi on edelleen työstövaiheessa. Ulkoisen toimintaympäristön merkittävä muutos kohti lakisääteisten tehtävien valvontaa ja toimijoiden entistä tehokkaampaa tukemista asettavat muutospaineita koko liiton organisaatiolle. On pohdittava, kuinka jatkossa esimerkiksi liittokokouksessa käytetään päätösvaltaa, mikä on Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston asema ja millä tavoin Suomen Nuorisovaltuustojen Liitosta tehdään entistä vaikuttavampi yhteiskunnallinen toimija. Tähän työhön me liittohallituksessa ja toimistolla tarvitsemme teitä kaikkia.

Liito on jäsentensä summa. Toiveeni teille onkin, että kun mielen päällä on asioita, jotka mietityttävät ja askarruttavat, olette suoraan yhteydessä meihin. Tällöin toteutamme yhdessä liittokokouksen tahtoa avoimuuden lisäämisestä.

Ladataan kesä akkuja ja syksyllä palataan sorvin ääreen! Nuorisovaltuustot ovat tärkeitä toimijoita, jotka mahdollistavat nuorten vaikuttamisen demokraattisessa järjestelmässä. Pidetään siitä yhdessä huolta.

P.S. Jos sinulla on ajatuksia, ideoita tai kommentteja, ole rohkeasti yhteydessä ja piipahda vaikka toimistollamme: http://www.nuva.fi/toimisto/

Kirjoittaja on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.