Nuorisovaltuutetut tarvitsevat tukensa

Kataisen hallitus antoi muutama viikko sitten esityksen uudeksi kuntalaiksi. Uusi mahdollinen kuntalaki ja lain pykälä nuorisovaltuustosta muuttaa selvästi kuntien nuorisotoimen tehtäviä ja painopisteitä. Nuorisovaltuustotoiminta ja nuorisovaltuuston resurssit kuuluvat yleisesti nuorisotoimen hallintoon. Osissa kunnissa perusnuorisotyön ja erityisnuorisotyön lisäksi joudutaan nyt yllättäin aloittamaan uudenlainen osallistava nuorisotyö, sillä nyt kunnat velvoitetaan ohjaamaan ja tukemaan nuorisovaltuustotoimintaa.

Opetushallitus pyysi Allianssilta lausuntoa koskien nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien tutkintojen opintosuunnitelmien muutoksia. Opetushallituksen ja valtionhallinnon tulisi lausuntopyyntöjä kerätessään huomioida Suomen kuntien monimuotoisuus. Kaikki lausuntopyynnön saaneet kunnat olivat yli 60 000 asukkaan kaupunkeja. Näissä kaupungeissa työskentelee nuorisotoimella useita nuorisotyöntekijöitä ja erityisnuorisotyöntekijöitä. Esimerkiksi Vaasan kaupungillla on nuorisovaltuuston kanssa työskentelevä nuorisokoordinaattori, jonka työajasta paljon kuluu nuorisovaltuustotoiminnan tukemiseen. Myös tämän seurauksena on Vaasan nuorisovaltuuston toiminta ollut erittäin aktiivista, tuloksellista ja tehokasta.

Mielestäni on siis nyt huomioitava, että useissa pienissä kunnissa on vain yksi nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä. Tämä olennaisesti tulee tarkoittamaan sitä, että tämän perusnuorisotyötä toteuttavan työntekijän työajasta suuri panos täytyy kohdistaa nuorisovaltuustotoiminnan aloittamiseen kunnalla, mikäli kunnassa ei toimivaa nuorisovaltuustoa vielä ole. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton mielestä nuorisotyöntekijöille tulee tälläisissä tilanteissa olla mahdollisuus saada täydennyskoulutusta koskien nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja nuorisovaltuustotoimintaa.

Nuorisovaltuustotoiminnan ohjaus ja tukeminen tulee olemaan yhä voimakkaammin läsnä kuntien nuorisotoimen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien työviikossa. Liiton mielestä heidän opintosuunnitelmissaan tulee ehdottomasti painottaa laajemmin nuorten osallisuuden, nuorisovaltuustotoiminnan, demokratiakasvatuksen ja nuorten aktivoinnin teemoja. Esimerkiksi ymmärrys kunnallishallinnosta ja kuntalain tuntemus ovat keskeisiä taitoja joihin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat tulee ehdottomasti myös kouluttaa.

Toivoisinkin esimerkiksi Opetushallitukselta, että tästä edespäin lausuntopyynnöt nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien opintosuunnitelmista ja kelpoisuusvaatimukset kohdistetaan suoraan liitollemme. Meidän toiminnasta ja yhdistyksen johdosta löytyy aidosti nuoria nuorisovaltuustotoiminnan asiantuntijoita, jotka kokemuksen kautta ymmärtävät millaisia konkreettisia tietoja ja taitoja nuorisovaltuustoa ohjaavalta työntekijältä vaaditaan. Yhteistyön kautta voimme kehittää tulevaisuudessa parempaa nuorisotyötä ja nuorisovaltuustotoimintaa. 

 

Aleksi Koivisto
Liittohallituksen kehitysvastaava
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.