Millainen on tulevaisuuden nuorisovaltuusto?

Valtiovarainministeriön luonnoksessa uudeksi kuntalaiksi (HE-esitys 8.5.2014) ehdotetaan, että nuorisovaltuustot kirjataan osaksi tulevaa kuntalakia, mikä on ollut Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton pitkäaikainen tavoite. Nuorisovaltuustojen kirjaamisella osaksi kansallista lainsäädäntöä voidaan vihdoin luoda valtakunnalliset puitteet nuorten yhdenvertaiselle osallistumiselle.

Liitolle on tärkeää, että nuorisovaltuusto-kirjaus toteutetaan tällä vaalikaudella siten, että jokaisessa kunnassa tulee olla nuorisovaltuusto vuoden 2017 alusta alkaen. Enää ei riitä, että nuorten vaikuttajaryhmiä perustetaan ja ollaan kuulevinaan nuorten mielipiteitä. Uuden kuntalain myötä on ensisijaista turvata nuorisovaltuustojen asema ja niiden toimintaedellytykset. Kiitettävää lakiehdotuksessa on myös se, että siinä nuorisovaltuuston vaikuttamisskaala ulottuu kaikille kunnan sektoreille, ei vain selkeästi nuoriso-etuliitteen sisältämiin asioihin.

Nuorten kuulemisen edistäminen on liittomme toiminnan kulmakivi ja siksi onkin ilahduttavaa, että valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa myös liitolta. Meillä on ollut avoinna verkkolomake, jonka kautta kuka tahansa jäsenemme on voinut antaa kyseisestä pykälästä palautetta, jota tulemme hyödyntämään lausuntoa valmisteltaessamme. On tärkeää, että jäsenistömme ääni kuuluisi lausunnossa. Mikäli ajatuksia kuntalain luonnoksesta herää, niitä voi toimittaa allekirjoittaneelle.

Osana edunvalvontatyötämme olette varmasti saattaneetkin jo huomata, että liitto julkaisee kymmenen viikon aikana samaisen määrän syitä, miksi nuorisovaltuustot on kirjattava kuntalakiin. Liiton viestintäkampanjan tarkoituksena on, että nuorisovaltuustot tulisivat jatkossa olemaan legitiimejä kunnassa toimivia nuorten toimielimiä, joita ei vain kuulla, vaan niitä aidosti kuunnellaan. Positiiviset ja negatiiviset kokemukset nuorisovaltuustotoiminnasta tulee saattaa jakoon, jotta meille muodostuu vaikuttava nuorisovaltuusto-kenttä koko maahan. Tämä on historiallinen kehitysetappi kohti nuorten vaikuttavaa kuulemista.

Kampanja ei ole vain liittohallituksen, toimiston ja sen piirien toteuttama. Me tarvitsemme Teitä, kaikkia kentällä olevia nuorisovaltuutettuja. Vain teidän tuellanne voimme varmistaa lakiinkirjauksen ja tehdä nuorisovaltuustoista entistä vaikuttavampia toimijoita. Kampanjaan voitte osallistua koko nuorisovaltuustonne voimin. Lisätiedot ja ohjeet kampanjaan osallistumiseen löydätte täältä

Tehdään yhdessä historiaa ja kirjataan #nuvatlakiin.

Aktiivista syksyn alkua toivottaen,

Santeri Lohi
puheenjohtaja

P.S. Ministeriön ehdotuksen uudeksi kuntalaiksi löydät täältä.