Osaton nuorisolaki

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syksyllä 2014 nuorisolain uudistamisprosessin. Työryhmä asetettiin, ja luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus saada aikaan tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Aikaa on alle vuosi, hallitus vaihtuu välissä ja kyseessä on nuorisoalan merkittävin puitelaki. Ja tämän lisäksi ministeri unohti nuoret. 

Tämän vuoden alussa ministeriö starttasi nuorisolain uudistamisen aluekiertueen. Tapahtumia järjestetään kuudella paikkakunnalla aluehallintoviranomaisten kutsumana. Tilaisuuksiin on pyydetty nuorisoalan ammattilaisia, mutta ammattiryhmän kohderyhmä on jätetty huomioimatta yleisössä.

On merkillepantavaa, että juuri nuorisolaki ja erityisesti sen 8 § on saanut maassamme aikaan nousujohteisen nuorten kuulemisen kehittymisen. Nuorisovaltuustoja on perustettu, oppilaskunnat on kirjattu perusopetuslakiin ja osallisuudesta puhutaan jo eräissä yhteyksissä vientituotteena. Kuitenkin nuorten osallisuutta määrittävän lain uudistustyössä nuoret on jätetty taka-alalle.

Mistä tämä kertoo?

Nuorisojärjestötoimijat ovat edustettuina Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n työryhmäedustuksen kautta. Lisäksi nuorisojärjestöille pidetään erillisiä työpajoja kevään 2015 aikana lain uudistuksen tiimoilta. Nuorille on ollut avoinna avoimia verkkokyselyjä, joita ei kuitenkaan otannan ”vaillinaisuuden” vuoksi voida käyttää pohjana lain uudistamistyössä. Ministeri Viitanen on useaan otteeseen ilmaissut, että nuorisolain uudistus on osallistava prosessi ja nuoria tullaan kuulemaan.

Niin no, haluaisin kysyä, että mihin toimenpiteisiin opetus- ja kulttuuriministeriö on ryhtymässä, jotta nuoria ehditään kuulla vielä näiden neljän kuukauden aikana? Pelkkä verkkokysely ei riitä ja vaikuttaa siltä, että myöskään tahtotilaa nuorten aidolle kuulemiselle ei ole riittävästi. Ovatko vanhakantaiset asenteet edelleen esteinä nuorten kuulemiselle?

Toivon, että ministeriö ryhtyy viipymättä toimiin, jotta nuoret otetaan aidosti mukaan valmisteluprosessiin. Nyt ei tarvita enää kokemuksia näennäiskuulemisesta vaan on pakko pystyä osoittamaan, että nuorten mielipiteillä on merkitystä.

Kyllä meillä pykäliä riittää, mutta tahtotila alkaa hiipumaan. Liekö lähestyvät vaalit, jotka jo nyt verottavat toimintakykyä.

Santeri Lohi