Puolustuspuheenvuoro nuorisovaltuustoille

Tänään vietetään jälleen jo perinteeksi muodostunutta Demokratiapäivää Kuntatalolla. Demokratiapäivä on tärkeä liitollemme, sillä pohjautuuhan kaikki toimintamme viime kädessä kuntatasolla toimiviin demokraattisiin nuorisovaltuustoihin. Toimintamme edistää demokratiakasvatusta ja parantaa nuorten valmiuksia ottaa myöhemmin osaa demokraattiseen toimintaan yhteiskunnassamme. 

Toimiessani liittomme hallituksessa lähes jo viiden vuoden ajan, käsitys demokratiaa kohtaan on muuttunut. Jokseenkin aika merkittävällä tavalla. Siinä missä vielä viisi vuotta sitten pystyttiin kuvittelemaan nuorisovaltuustojen lakiinkirjausta, tänä päivänä käydään keskustelua siitä, minkälaisilla areenoilla demokratiaa tulisi toteuttaa ja mikä on niin sanotusti ”se oikea” tapa. 

Nuorisovaltuustotoimijat ovat jo vuosien ajan joutuneet puolustelemaan ja perustelemaan omaa olemassa oloaan. Milloin toiminta on ”pienen porukan kahvikerho” tai koska ollaan ”niitä elitistejä, jotka hääräävät joka paikassa” ovat edelleen olleet tyypillisiä argumentteja. Mielestäni on itsensä huijausta, jos uusilla vaikuttamisen tavoilla yritetään savustaa edustuksellisia vaikutuskanavia heijastelevia toimintamalleja ulos osallisuuden kentältä. Ne kun eivät millään tavalla sodi keskenään vaan ainoastaan tukevat toisiaan. 

Suomi on jo perustuslain mukaan demokraattinen tasavalta. Demokratiakäsitykseemme on iskostunut hyvin vahvasti jo pitkät perinteet omaava parlamentaarinen järjestelmä, jossa valitsijat valitsevat äänestämällä edustajansa, joka käyttää välillisesti valtaa heidän puolestaan. Nuorisovaltuustojen logiikka on osin tämä sama: nuoret valitsevat nuorisovaltuustot edustamaan yhteistä nuorten etua kunnassa. Se jos mikä on demokratiaa ja erittäin merkityksellistä. 

Suomi viettää pian 100-vuotisjuhlaansa, jolla samaan aikaan juhlitaan suomalaista demokratiaa. Suomi on demokratian huippumaa, mutta osallisuudessa töitä olisi vielä tehtävänä. Julkisen vallan toimijoiden kanssa käydään jatkuvaa vääntöä nuorten kuulemisesta niin lainsäädäntöprosesseissa, kuntien talousarvion laadinnoissa kuin palveluiden kehittämisestä.

Se, että me elämme nykyään sähköisten vaikutusmahdollisuuksien äärellä, ei tee tyhjäksi kohtaamista toisten ihmisten kesken. Vaikuttamiskokemus on aivan erilainen, jos annat palautteen anonyymisti kuin vaikkapa tuomalla mielipiteesi esille julkisessa keskustelutilaisuudessa.

Nuorisovaltuustot ovat kunnallisen demokratian kulmakivi. Nuorisovaltuustot mahdollistavat niidenkin nuorten mahdollisuuden vaikuttaa, keillä äänioikeutta ei vielä alaikäisyyden johdosta ole. Nuorisovaltuustot ovat todellisia demokratian puolustajia – te teette tärkeää työtä kaikkien nuorten hyvinvoinnin eteen. 

 

Hyvää demokratiapäivää,

Santeri Lohi

puheenjohtaja

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.