Vaikuttavaa materiaalia – kohta sitä saa

Jos joku kysyisi, mitä yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää, mitä vastaisit? Valtaa? Verkostoja? Aikaa? Varmasti näitä kaikkia, riippuu tietysti vaikuttamisen aiheesta ja paikasta. Ainakin yksi elementti on kuitenkin olemassa, joka on aina vaikuttamisen perusedellytys: tieto. Sitä ei voi koskaan ikinä milloinkaan olla liikaa, jos tavoitteena on vaikuttaminen, olipa kyse mistä yhteiskunnan sektorista tahansa.

Nuva ry. aloitti marraskuun alussa hankkeen, jolla on tähän asti ollut ainakin kaksi työnimeä: Materiaalipankki ja Nuoren vaikuttajan abc. Ideana on kerätä kattavasti tietoa nuorille vaikuttajille heidän vaikuttamistyönsä tueksi. Materiaalipankista tulee ainakin aluksi verkkosivusto, myöhemmin ehkä muutakin, esimerkiksi mobiilisovellus.

Materiaalipankki tulee sisältämään tietoa vaikuttamisesta, järjestötoiminnasta ja julkishallinnosta. Vahva painotus on luonnollisesti nuorisovaltuustotoiminnalla; nuvalaiset ovat ryhmä, jolle palvelua ennen kaikkea kohdennamme. Tietopankin kerääminen nuva-toiminnasta on todella tärkeää juuri nyt siksikin, että uusi kuntalaki velvoittaa kuntia perustamaan nuorisovaltuuston viimeistään vuonna 2017. Monissa kunnissa tarvitaan nyt siis tiedollista tukea nuorisovaltuuston perustamiseen ja toiminnan tukemiseen. Toisaalta sekä uudet että vanhat nuvalaiset tarvitsevat jatkuvasti tietoa toimintansa avuksi.

Nimi Materiaalipankki tulee siitä, että sivustolle aiotaan tiedon lisäksi kerätä materiaalia, jotka auttavat nuoria vaikuttajia ja heidän kanssaan työskenteleviä. Tällaisia ovat esimerkiksi koulutusmateriaalit ja erilaiset asiakirjamallit. Materiaalipankkia voi hyödyntää paitsi nuvien koulutuksissa myös esimerkiksi koulujen yhteiskuntaopin opetuksessa.

Hanke on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Parasta aikaa etsitään ulkopuolista toimijaa, joka olisi teknisen ja visuaalisen osaamisensa puolesta sopiva toteuttamaan sivuston teknisen alustan. Sivustosta halutaan moderni, interaktiivinen ja selkeä. Tietoa tulee paljon, mutta se rakennetaan helposti löydyttäväksi.

Viestinnässä on aina haasteensa. Tässä projektissa haastavinta on kenties, miten saada tieto, joka voi joskus olla tylsää ja raskasta, kevyeeseen ja helposti ymmärrettävään muotoon ja sellaiselle alustalle, joka sosiaaliseen mediaan tottuneen nuorten ikäryhmän käsissä tuntuu käyttökelpoiselta. Nämä ovat kysymyksiä, joita olen materiaalipankin sivustosta vastaavana projektityöntekijänä tässä viimeisen kuukauden verran miettinyt. Materiaalipankin, tai mikä sen lopulliseksi nimeksi tuleekaan, julkaisupäivän on tarkoitus olla helmi‒maaliskuun taitteessa 2016.

Ideoita materiaalipankkiin? Älä epäröi ottaa yhteyttä! Ajatuksia materiaalipankin sisältöön ja muotoon voit antaa myös tämän kyselyn kautta.

 

Nähdään ja kuullaan :)

Siina Ekberg