Nuorisovaltuuston perustaminen ja kehittäminen on koko kunnan yhteinen asia

Syksyllä käynnistynyt 26 § Perusta, vakiinnuta, vahvista -hanke on pyörinyt nyt kaksi kuukautta.  Mittariin on kertynyt jo yli 3800 reissukilometriä, yli 200 nuorten ideaa ja lukuisia innostavia keskusteluita nuorisovaltuustotoiminnasta. Mitä muuta hankkeelle kuuluuu?

Näyttökuva 2015-12-03 kello 16.41.09.png

26 § Perusta, vakiinnuta, vahvista -hanke on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton - Nuva ry:n vastaus uuden kuntalain ja sen 26. pykälän tuomiin muutoksiin nuorisovaltuustokentässä. Hankkeessa kartoitetaan nuorisovaltuustojen haasteita ja kehitetään pilottikunniksi valittuja Kaskista, Ähtäriä ja Hollolaa. Lisäksi näiden kokemusten kautta rakennetaan kaikille kunnille tarjottavia koulutuspaketteja. Hankkeen syksy on ollut täynnä tapaamisia, keskusteluita ja hyvää pöhinää.

Vakiinnuttamis- ja vahvistamispilottikuntina toimivien Ähtärin ja Hollolan nuorisovaltuustojen kanssa on istuttu pöydän ääreen ja kartoitettu heidän toimintaansa liittyviä haasteita. Ongelmissa vellomisen sijaan olemme lähteneet kehittelemään yhdessä uusia ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi jäsenhankintakampanja ja sääntöjen uudistaminen.

Hankkeen myötä liitto on tarjonnut nuorisovaltuustoille ohjeita ja materiaalia toiminnan kehittämiseen itsenäisesti. Lisäksi nuorisovaltuustot saavat omiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa räätälöidyt koulutukset heti uuden valtuustokauden alussa. On ollut upeaa nähdä, miten pienikin ulkopuolinen tuki  on auttanut nuoria toimimaan yhteisen päämäärän eteen ja löytämään tsemppiä uusien ideoiden toteuttamiseen.

Hankkeen myötä Nuva ry. on myös ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti mukana perustamassa nuorisovaltuustoa. Kaskisten kaupungin kanssa yhteistyö on sujunut loistavasti. Kaupungissa on järjestetty jo kolme tilaisuutta, ja päätös perustamisesta on kaupunginhallituksen esityslistalla joulukuussa. Lisäksi nuoret ovat jo ideoineet tulevan nuorisovaltuuston muotoa ja toimintaa työpajoissa. Kaskisten tuleva nuorisovaltuusto tulee saamaan jäsenikseen innokkaita nuoria, joilla on vahvoja mielipiteitä, näkemys niiden toteuttamisesta sekä tarvittava aikuisten tuki.

Kuntien ja nuorten kanssa työskentely on vahvistanut ajatusta siitä, ettei nuorisovaltuuston perustaminen tai sen haasteiden ratkaisu ole vain nuorten vastuulla. Perustamistyössä on äärimmäisen tärkeää, että kunta haluaa panostaa ja luoda nuorisovaltuustolle kestävän pohjan ja aseman kunnan organisaatiossa. Kannustava ja innostava asenne sekä nuorten näkeminen tasa-vertaisina vaikuttajina on edellytys toimivalle nuorisovaltuustolle.

Samaa on puhunut myös hankkeen nuorista koostuva ohjausryhmä sekä muut nuoret erilaisissa tilaisuuksissa. Lokakuussa Helsingissä tavannut sekä syksyn aikana aktiivisesti sosiaalisessa mediassa toiminut ohjausryhmä linjasi, että suhteet päättäjiin ovat tärkeitä ja korjattavissa helposti erilaisilla yhteisillä tilaisuuksilla. Nuorisovaltuustojen edustajiston tapaamisessa heräsi taas keskustelua hyvästä ohjauksesta ja sen tärkeästä vaikutuksesta nuorisovaltuuston toimintaan. Myös meillä aikuisilla on siis väliä.

Työ Kaskisten, Ähtärin ja Hollolan kanssa jatkuu keväällä. Pilottikunnat, liiton eri toimijat ja hankkeen kulkua ohjaava ohjausryhmä on tehnyt runsaasti hommia, jotta työn tuloksia voidaan hyödyntää myös muiden kuntien tueksi. Nuorisovaltuuston perustamiskoulutus on tarjolla jo muihin kuntiin, ja sen voi tilata täältä. 

Myöhemmin keväällä valmistuvat myös nuorisovaltuuston kehittämiseen liittyvät paketit, joita nuorisovaltuustot voivat tilata ratkaisemaan kiperiä haasteita tai nostamaan toimintaa aivan nextille levelille.

26 § -terkuin,

Anna Hurmeranta

Osallisuusasiantuntija