On peruskorjauksen aika

2.3. Helsingin Sanomat uutisoi Saija Malkakorvesta, joka alle 20-vuotiaana jäi kotiin kolmeksi vuodeksi. Tuona aikana kukaan ei kaivannut häntä. "Kukaan ei kysellyt perään, eivätkä omat voimat riittäneet avun hakemiseen", jutussa todetaan. Uutinen alleviivaa paitsi nuorisotakuun heikkoa toteutumista, myös järjestelmiemme kestämättömyyttä ja muutoksen tarvetta.

Ajat ovat muuttuneet ja ongelmat paisuneet. Nuori on rikki, mutta peruskorjauksen sijaan ongelmaa lähdettiin paikkaamaan pienellä pintaremontilla - nuorisotakuulla. Uuden maalikerroksen lätkäiseminen lahoavien lautojen päälle voi peittää ongelman, mutta ei korjaa sitä. Tämä on myös nuorisotakuun ongelma. Sen jalo tarkoitus on turvata nuorelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka alle kolmessa kuukaudessa työttömäksi jäämisestä, mutta se jättää tilanteeseen johtaneet syyt huomiotta. Miksemme korjaa sitä miksi tarvitsemme nuorisotakuuta, vaan koppaamme nuoren vasta siinä vaiheessa kun hän ei enää itse pärjää? 

Nuorisotakuun kautta saatu palaute ja Malkakorven tarina kielivät samaa. Byrokratiaa on liikaa ja luukkuja liian monia. Avulle olisi tarvetta, mutta voimattomuus ja järjestelmän monimutkaisuus estävät oikean palvelun pariin ohjautumisen. Nuorisotakuuta onkin kehitettävä nuorilta saatujen kokemusten pohjalta, jotta se vastaisi paremmin kohderyhmänsä tarpeisiin. Monialainen yhteistyö on avain myös nuorisotakuun toteutumiseen. 

Kuntien resurssit ovat tiukalla, ja menoleikkuri iskee liian usein ensiksi koulutukseen ja nuoriin. On lyhytnäköistä ja rumaa leikata koulutuksesta, perusnuorisotyöstä tai vähätellä kolmannen sektorin toimijoiden merkittävää roolia nuoren arjessa. Ennaltaehkäisyyn tarvitaan lisää resursseja, lisää välittämistä ja lisää henkilökohtaista opinto-ohjausta. Jos ennaltaehkäiseviä toimia entisestään supistetaan, on ketjureaktio valmis. Korjaaminen kun maksaa moninkertaisesti sen mitä ennaltaehkäisy. Hyvissä ajoin tehty peruskorjaus ja kurssin tarkistus on keino estää suomalaisten nuorten purkutuomio. 

On aika unohtaa poliittinen valtataistelu, ja nostaa nuori etusijalle. Järjestelmiä on rohkeasti uudistettava vastaamaan nykynuorten tarpeita, myös koulutuksen ja nuorisotyön osalta. Jospa sitten näkisimme päivän, jona nuorisotakuuta ei enää tarvittaisi.

Riina Kasurinen