Mistä Suomelle uusi suunta?

Tämän viikon maanantaina hallitusneuvottelut starttasivat toden teolla. Asialistalla on monia keskeisiä kysymyksiä Suomen tulevaisuuden kannalta. Kuinka parannamme työllisyyttä? Millä rakenteellisilla uudistuksilla katamme valtiontalouden alijäämää? Miten suomalainen hyvinvointivaltio turvataan jatkossa? Nämä kaikki ovat keskiössä, kun hallitustunnustelija Juha Sipilä (kesk) lähtee neuvottelemaan strategisesta hallitusohjelmasta niin sanotun Trio Ässän kanssa. 

Erityisen tärkeänä näen sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden turvaamisen. Se tarkoittaa, että nuorten ääni kuuluu hallitusohjelmaa tehtäessä, mutta erityisesti käytännön toteutuksissa. Kaikki tämänkin hallituksen tulevat päätökset vaikuttavat merkittävästi meidän sukupolviimme. Kuka on varmistamassa, että meidän äänemme kuuluu?

Vaaleissa meni läpi yhteensä 14 alle 30-vuotiaista kansanedustajaa eri puolueista ja vaalipiireistä. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa seitsemää prosenttia kaikista kansanedustajista. Kuinka tämä joukko pystyy varmistamaan että nuoruus näkyy päätöksenteossa?

Suomessa on satoja etujärjestöjä, jotka kaikki ajavat eri väestönryhmien asioita. Etujärjestöjen, kuten Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, tehtävänä on varmistaa, että järjestön oma agenda näkyy ja kuuluu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Järjestöt voivat myös olla tukemassa muiden etujärjestöjen tavoitteita, mikäli ne sopivat sen omiin linjoihin. Maamme tämänhetkisessä tilanteessa kaikista olennaisinta onkin hahmottaa kokonaisuus: kuinka pystymme takaamaan parhaan mahdollisen Suomen kaikille asukkaillemme. 

Vuonna 2011 vaalien jälkeen keskusta väläytteli mahdollisuutta ottaa hallitukseen lapsi- ja perheministeri. Väitän, että tämä heikentäisi entisestään nuorten aseman puolustamista valtiollisessa päätöksenteossa, sillä ministerin pesti keskittyisi lapsi- ja perheasioihin. Niihin voidaan toki perustellusti väittää nuorisoasioidenkin kuuluvan, mutta nuoruus on kuitenkin niin subjektiivinen käsite, että sitä tulisi käsitellä mahdollisimman poikkihallinnollisesti. Nuorten tarpeet ovat hyvin erilaisia kuin vaikkapa lasten ja perheiden. 

Toivon, että hallitustunnustelija ja todennäköinen tuleva pääministeri Sipilä muistaa, että tämä maa saadaan nousuun hyödyntämällä meidän nuorta sukupolveamme. Meillä on uutta tietoa ja taitoa ja erilaista kokemuspohjaa kuin hyvinvointivaltion rakentaneilla. Suomi kääntyy nousuun vain ja ainoastaan ylisukupolvisella yhteistyöllä. Tämän takia nuoret on otettava pöytiin, joissa päätöksiä tehdään - niin valtion-, alue- kuin kuntahallinnon tasolla. On myös varmistettava, että nuorten mielipiteillä on todella merkitystä. 

Santeri Lohi
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.