Hyvää nuva-vuotta 2016!

Vaihtunut vuosi 2016 on tuonut mukanaan paljon uutta. Toimintaa on jälleen käynnistelty niin paikallisissa nuorisovaltuustoissa, piireissä kuin liitossakin.  Kiireinen ja suunnitteluntäyteinen tammikuu on pian tullut päätökseen. On tullut aika siirtyä piirtopöydän äärestä itse toiminnan toteuttamiseen, toivottavasti myös teidän akkunne on ladattu toiminnallista nuva-vuotta varten!

Kuluva vuosi on merkityksellinen suomalaiselle nuorisovaltuustokentälle: valmistaudumme kuntalain muutokseen tukemalla noin 80 uuden nuvan perustamista ja vahvistamalla olemassa olevia. Me nuvalaiset olemme myös aitiopaikoilla vaikuttamassa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tulevaisuuteen nyt suunniteltavan itsehallintouudistuksen myötä. Nämä kaksi isoa uudistusta haastavat ja testaavat kaikkia nuorisovaltuustotoimijoita. Paikallisten nuorisovaltuustojen elinvoiman takaaminen ja nuorten äänen ylläpitäminen eivät onnistu vain liitto- ja piiritason toimijoiden voimin. Tarvitsemmekin jokaista teistä nuorisovaltuustotoimijoista. Meidän tulee saavuttaa uudenlainen yhteisen tekemisen henki.

Liiton sisälläkin riittää paljon tehtävää tänä vuonna. Suurin yhteinen ponnistuksemme tulee olemaan suomalaisen nuorisovaltuustoliikkeen uuden suunnan asettaminen. Tätä uutta strategiaa tullaan työstämään yhdessä teidän jäsenten kanssa muun muassa niin Aktiivipäivät ABC:lla ja tulevaisuustyöpajassa kuin myös helmikuussa valittavan strategiatyöryhmän kanssa. Uuden suunnan etsimisen lisäksi Tampereen liittokokouksessa te jäsenet asetitte meille liittojohdolle neljä kärkihanketta: 1) Nuorisovaltuustojen perustaminen, vakiinnuttaminen ja vahvistaminen, 2) Piirivallankumous, 3) Eheän koulutuspolun luominen ja 4) Nuorisovaltuustotoimijoiden yhteenkuuluvuuden lisääminen. Nämä neljä suurta hanketta tulevat jäsentämään vuoden toimintaa perustoimintamme lisäksi. Helsingissä sijaitseva toimistomme toivottaa tuttuun tapaan yhteydenottonne ja vierailunne tervetulleiksi – tarjoamme nuorisovaltuustoille ja jäsenillemme kaiken sen tuen, mitä te tarvitsette.

Nuorisovaltuustojen Liitto kehittyy ja kasvaa nopeasti paikallisen nuvatoiminnan kiitäessä eteenpäin. Toiminnan tavoittaessa yhä useampia nuoria ja sen ollessa aina vain vaikuttavampaa, korostuvat liittomme toimintatavat. Liittohallitus on tammikuun kokouksessaan hyväksynyt toimintatavoikseen muun muassa keskustelukulttuurin, avoimuuden, selkeämmän vastuunjaon, sähköisten ratkaisuiden, hyvän johtamisen ja kestävän taloudenpidon edistämisen. Nämä toimintatavat tulevat näkymään kaikessa liiton toiminnassa tulevana vuonna.

Tässä vaiheessa vuotta voimme kirkasotsaisina ja tulevaisuudentoivoa täynnä tarttua niihin mahdollisuuksiin, joita nuvatoiminta meille tarjoaa. Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää varmasti paikkaansa, mutta ei unohdeta tätä alkuvuoden intoa missään vaiheessa vuotta. Vain yhteiseen suuntaan kulkemalla ja yhdessä toimimalla voimme turvata nuorisovaltuustoille niiden ansaitseman paikan suomalaisen demokratian etujoukkona.  

Paikallisissa nuorisovaltuustoissa tekemänne työ on korvaamattoman arvokasta ja opettavaista paitsi teille, myös lähiyhteisöllenne. Toivon, että uskallatte nauttia vastuullisesta tehtävästänne. Haluan jo nyt kiittää sinua siitä työstä, jonka teet suomalaisten nuorisovaltuutettujen eteen tänä vuonna. Kiitos!

Näillä sanoilla toivotan kaikille nuvatoimijoille vaikuttavaa ja toiminnantäyteistä vuotta 2016!

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja