Koulutusuudistus etenee!

Alkuvuosi on koulutusvastaavan roolissa sujunut kiireisesti. Aktiivipäivät ABC:n suunnittelun lisäksi työpöydällä on ollut liiton koulutusuudistus. Kyse on toimintasuunnitelman yhdestä kärkihankkeesta, ”Eheän koulutuspolun luominen”. 

Kärkihankkeen perusideana on ollut luoda selkeä koulutuspolku ja tarjota erilaisia koulutuksia eri vaiheissa oleville nuorisovaltuustoille ja -valtuutetuille. Tätä varten olen suunnitellut 3 erilaista koulutuksen mallipolkua. Omat esimerkkipolkunsa saavat pitkän linjan toimijat sekä uudet nuvalaiset. Uusien nuvalaisten polut on eriytetty siten, että toimintansa starttaavan, täysin uuden nuvan koulutuspolku on tietenkin erilainen kuin sellaisen nuvan, jonka toiminta on jo vakaalla pohjalla. 

Mallipolut tulevat löytymään liiton nettisivuilta, joita uudistetaan koulutuksen osalta isolla kädellä. Tavoitteena on esittää liiton koulutustarjonta selkeänä kokonaisuutena, josta kukin löytää omiin tarpeisiinsa sopivan koulutuksen. Koulutusten sisällöt ja tavoitteet tuodaan selkeästi esiin. Kuten toimintasuunnitelmassa kirjataan, tuotamme myös esitteen koulutuksista. 

Paikallisiin koulutuksiin liittyy myös uudistuksia. Paikalliset kouluttajat saavat valita itselleen kolme bravuuriaihetta ja koulutuspyynnön tullessa pyyntö lähtee niille, joiden bravuureihin toivotut aiheet kuuluvat. Tarkoituksena on varmistaa kouluttajan asiantuntijuus ja mielenkiinto aiheeseen ja näin ollen laadukas koulutus. Koulutuksen tilaajalle lähetetään tilauksen jälkeen lyhyt kartoituskysely, jolla selvitetään koulutettavien nykytilaa ja tarpeita, jotta kouluttaja voi räätälöidä mahdollisimman sopivan ja tehokkaan koulutuksen. Vastaamme myös kouluttajien toiveeseen alustasta, jota voi käyttää vertaistukeen ja miksei muuhunkin keskusteluun. 

Paikallisten koulutusten diapaketteihin lisätään ehdotuksia sopivista pedagogisista menetelmistä, joista kouluttaja voi valita itselleen parhaat. Tämä linkittyy myös kouluttajakoulutukseen, johon sisältyy aina jatkossa menetelmällistä opetusta. Haluamme tarjota laadukasta ja innostavaa koulutusta, emme pelkkiä luentoja. 

Aktiivipäivät-perheeseen liittyy tänä vuonna PRO, jonka kohderyhmänä ovat jo pitkään nuvatoiminnassa mukana olleet. PRO poikkeaa ABC:sta ja HC:sta paljonkin. PRO tulee olemaan inspiroiva tapahtuma, jossa ääneen pääsevät mielenkiintoiset puhujat. PRO tulee olemaan pikkusisaruksiaan pienempi tapahtuma, noin 25 hengelle ja siihen haetaan hakemuksella. Valintakriteereissä painottuvat nuvaura. Pikkusisarukset ABC ja HC kokevat myös uudistuksia vanhetessaan. Niiden koulutuksia kehitetään entistä ajankohtaisempaan suuntaan, niin että koulutukset linkittyvät päivän kuumiin puheenaiheisiin. 

Aktiivipäivät ABC & HC -tapahtumiin tulee jonojärjestelmät. Tämän taustalla on se, että kouluihin mahtuu tietty määrä ihmisiä, joten liitolla täytyy olla määritelty, miten menetellään, jos tapahtumaan tulee enemmän ilmoittautumisia kuin on tilaa. Osallistujat jaetaan kahteen jonoon ilmoittautumisessa. Jonosta A pääsee suoraan tapahtumaan ja jonosta B pääsee, jos tilaa riittää. Kun kyseessä on ABC, jonossa B ovat ne, jotka ovat jo osallistuneet ABC:hen kaksi kertaa. HC:n tapauksessa jonossa B ovat ne, jotka eivät ole vielä käyneet ABC:ta. Tämä kytkeytyy myös koulutuspolkuun, kun koulutuksia käydään sopivassa järjestyksessä ja tapahtuman osallistujat vastaavat kohderyhmää.

Lisäksi uudistukseen liittyy useita pienempiä asioita, kuten vastuiden selkiyttämistä ja uusia keinoja koulutuspalautteen seuraamiseen ja hyödyntämiseen. Esitin uudistuksessa myös kouluttajapalkkioita, mutta hallitus ei hyväksynyt niitä. Kouluttajapalkkioiden maksaminen vaatisi suurempia muutoksia koko organisaatiossa. Muut uudistukset hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ja nyt on aika kääriä hihat ja lähteä toteuttamaan uudistuksia! Työtä riittää ja valmista ei tule ihan heti, mutta olen innoissani muutoksista, jotka vievät liittoa eteenpäin ja ratkaisevat monta ongelmaa. Uudistuksen myötä voimme myös entistä paremmin palvella jäsenistöämme, nuvaperhettä!

Jos sinulla on kysyttävää koulutusuudistuksesta, nakkaa mailia osoitteeseen jenna.lehtinen@nuva.fi, vastailen mielelläni.

 

Jenna Lehtinen

Koulutusvastaava

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.