Itseisarvo, jonka eteen täytyy tehdä töitä.

Itseisarvo tarkoittaa etiikassa arvoa, jota ei tarvitse eikä voida perustella muilla arvoilla. Pragmatismissa käydään keskustelua siitä, voiko itseisarvoja olla ollenkaan olemassa. Itseisarvo on arvo itsessään ja sitä kannattaa tavoitella sen itsensä vuoksi. 

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan ihmisen elämällä on itseisarvo ja tästä kumpuavat ihmisoikeudet." - Wikipedia

Kansankielellä voi siis sanoa, että itseisarvo on jotain välttämätöntä, jotain mitä ilman normaali elämä on periaatteessa mahdotonta.

Ihmisoikeudet ovat itseisarvo, kun tähdätään kaikille turvalliseen ja nautinnolliseen elämään. Mitä siis kaikkien pitäisi luonnollisesti tehdä. 

Miksei kuitenkaan monille tasa-arvo lukeudu itsestäänselvyyksien joukkoon?

Tasa-arvosta puhuttaessa on otettava huomioon että nyt tosiaan puhutaan todella laajasta teemasta. Se kattaa alleen monia universaaleja konflikteja aiheuttaneita ongelmia, kuin myös jokapäiväisen arkielämän yhteentörmäyksiä sekä mielipide-eroja.

Perinteisesti kuitenkin kaikkien pitäisi pystyä olemaan oma itsensä juuri sellaisena ja niiden piirteiden varustamana kuin itse haluaa. Niin kauan kuin se ei vaikuta muiden ihmisarvoon tietenkin.

Maailmanlaajuisesti Suomea voisi väittää tasa-arvoiseksi valtioksi. Kuitenkin meidän media täyttyy erilaisilla stereotypioilla ja esimerkkitapauksilla ihmisarvojen sortamisesta.

Jotta tasa-arvo olisi itseisarvo, niinkuin muutkin ihmisoikeudet. Sen eteen on töitä tehtävä!

 

Hyvää tasa-arvon päivää!

Islam Nassar,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallituksen jäsen

Kuva: Heili Miettinen