Laukaan nuorisovaltuustosta kajahtaa!

Laukaassa historiassaan ensimmäinen nuorisovaltuusto starttasi toimintansa syksyllä 2015. Nuorisovaltuuston 16 jäsenpaikkaa täyttyivät heti ensimmäisellä kaudella ja osallistumisinnokkuus on ollut jopa parempaa, kuin mitä ennakkoon uskallettiin odottaa. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat 13-20 –vuotiaita vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria. 

Etukäteen nuorisovaltuuston toimintaa suunniteltaessa pohdintaa herättivät Laukaan kunnan maantieteellinen laajuus ja eri taajamien keskittymät. Kysymyksenä oli se, miten saadaan koko Laukaan nuoria edustava toimielin koostettua tasapuolisesti ja demokraattisesti. Tähän kysymykseen vastattiin koostamalla nuorisovaltuustolaisten lukumäärä eri taajamien edustajien mukaan. Edustajien määrä suhteutettiin alueen koulun oppilasmäärään. Kirkonkylällä sijaitsevan Sydän-Laukaan koulun edustajia on neljä, lukiosta kolme, Vihtavuoren koulusta kolme, Lievestuoreen koulusta kaksi oppilasta sekä neljän eri taajaman nuorisotaloilta yksi edustaja alueeltaan. Koulujen oppilaskunnilla ja ohjaavilla opettajilla oli merkittävä rooli toiminnasta tiedottamisessa ja edustajien valinnassa. Osassa taajamia ehdokkaita oli enemmän kuin edustajapaikkoja ja valinnasta äänestettiin sekä valittiin valtuutettujen varajäsenet.

Toiminta käynnistyi vauhdikkaasti. Nuorisovaltuusto on kokoontunut alusta asti noin kerran kuussa ja toiminta on ollut monipuolista. Nuorisovaltuusto sai heti toimikautensa alussa kutsun tulla seuraamaan Laukaan kunnanvaltuuston kokousta. Kokouksessa nuorisovaltuuston edustajat saivat paljon huomiota ja heidät otettiin innostuneesti vastaan. Lisäksi olemme tavanneet kunnan virkamiehiä ja päättäjiä sekä olemme saaneet vakituisia, puhe- ja läsnäolo-oikeudella varustettuja edustajia kasvun ja oppimisen ja vapaa-ajan lautakuntiin. Tästä on poikinut mm. idea siitä, että kasvun ja oppimisen lautakunnan edustajat voisivat olla mukana opettajien työhaastattelussa. 

Nuorisovaltuusto on pohtinut, miten voisi tuoda omaa toimintaansa julki muille nuorille ja saada heidänkin äänensä paremmin kuuluviin. Tavoitteena onkin, että oman koulun edustajat ovat tunnettuja ja helposti tavoitettavissa kouluillansa. He mm. osallistuvat kunnan ja seurakunnan järjestämään välituntitoimintaan. Käynnissä on myös koulukiertue, jolloin nuorisovaltuusto kiertää kunnan yläkoulut ja esittelee toimintaansa niillä. Kouluilla nuorisovaltuutetut kiertävät luokissa kertomassa nuvan toiminnasta ja keräämässä nuorten ajatuksia ja ideoita oman taajaman asioista. Näitä paikallisia aiheita nuva käsittelee kokouksessaan koululla, jota kaikilla oppilailla on mahdollisuus tulla seuraamaan. Puolet kiertueesta on jo takanapäin ja palaute on ollut positiivista.

Nuorisovaltuusto on aktiivisesti osana paikallisia tapahtumia. Hiihtolomaviikolla edustajiamme oli pääkirjaston järjestämässä lasten tapahtumassa. Kesäksi suunnitteilla on nuvan oma tapahtumaviikko. Viikon aikana nuva kiertää taajamissa ja haja-asutusalueilla järjestämässä lapsille ja nuorille kesäistä puuhaa kuten mukavaa yhdessäoloa ja pelailua. Nuvalla on myös piste kunnan suurimmassa lasten kesätapahtumassa, Sararanta Puskiissa. 

Kaiken kaikkiaan meidät on otettu kunnassamme hyvin vastaan sekä nuorten että päättäjien ja virkamiesten osalta. Toimintaa on päästy aloittamaan hyvässä hengessä ja aktiivisella porukalla on hyvä jatkaa myös eteenpäin. 

 

Kirjoittaneet: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jere Huotari, sihteeri Jonna Veikkolainen, jäsen Sofia Korkala ja vapaa-aikakoordinaattori Sanna Salo