Suuria ja pieniä kehitysaskelia

Perusta, vakiinnuta, vahvista -hankkeen ohjausryhmä (Ada, Petra ja Antti) ideoi myös ylikunnallista vaikuttamista omien nuorisovaltuustojen kuulumisten jakamisen lisäksi. 

Perusta, vakiinnuta, vahvista -hankkeen ohjausryhmä (Ada, Petra ja Antti) ideoi myös ylikunnallista vaikuttamista omien nuorisovaltuustojen kuulumisten jakamisen lisäksi. 

Liiton Perusta, vakiinnuta ja vahvista -hanke on ollut käynnissä viime syksystä. Nuorisovaltuustojen perustamisen ja kehittämisen tukea rakentanut hanke on työskennellyt tiiviisti kolmen pilottikunnan; Kaskisten, Ähtärin ja Hollolan kanssa. Kaskisiin perustettua nuorisovaltuustoa ja Ähtärin ja Hollolan nuorisovaltuustoja on vakiinnutettu ja vahvistettu toimimaan yhä vaikuttavammin ja innostuneemmin ryhminä. Hankkeen lähtökohta on kehittää uusia tapoja ratkoa nuorisovaltuustojen kipukohtia ja kehittää tukimalleja vastaamaan uuden kuntalain edellytyksiä. Koulutusten sisältöjä ja menetelmiä on kehitetty yhdessä liittohallituksen ja koko nuvaperheen kanssa erilaisissa tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa.

Työtä on tehty tiiviimmin pilottikuntien nuvien edustajista koostuvan ohjausryhmän kanssa. Viimeksi ohjausryhmä kokoontui huhtikuun lopulla Helsingissä ja keskusteli nuorisovaltuustojensa kehityksestä liiton koulutusten ja muun tuen myötä.  

Ähtärin nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Antti Mäenpää kertoi nuorisovaltuuston jäsenmäärän kasvaneen huimasti viime syksystä. Ähtärin nuva sai hankkeen myötä ohjeita ja tsemppiä koulukierroksen vetämiseen, mikä tuotti tulosta: Nyt nuorisovaltuustossa on 14 jäsentä neljän sijaan, ja nuvan lautakuntapaikoista päästiin päättämään äänestyksellä. Uudella porukalla on syttynyt heti suurempi kipinä vaikuttamiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi suhteet viranhaltijoihin ovat parantuneet koulutuksessa tavatun sivistystoimenjohtajan ansiosta. Kunnan ajankohtaisia asioita avannut rento puheenvuoro sai kiitosta Ähtärin nuorisovaltuutetuilta, jotka tietävät nyt kehen olla yhteydessä.

Hollolassa nuorisovaltuusto sai uusia jäseniä kuntaliitoksen myötä Hämeenkosken nuorista. Hanke tuki nuorisovaltuustoa sääntöjen uudistamisessa sekä toiminnansuunnittelussa. Koulutuksessa rakennettiin vuosikelloa niin että kaikkien ideat otettiin huomioon. Lisäksi koulutuksessa vieraili Hollolan kunnanjohtaja ja päättäjiä. Vielä tulisi kehittää koko nuorisovaltuustoa ryhmänä sekä oma-aloitteisuutta, jotta koko porukka ottaisi rohkeammin kantaa, kertoi puheenjohtaja Ada Salonen.

Kaskisten kaupungissa perustettiin hankkeen myötä nuorisovaltuusto. Liiton osallisuusasiantuntija toimi kaupungin nuorisosihteerin ja nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi sittemmin valitun Petra Nylundin tukena ja perehdytti kunnan nuoret ja päättäjät nuorisovaltuustotoimintaan. Nuorisovaltuuston ensimmäinen kevät on käynnistynyt hyvin: sillä on viisi aktiivista jäsentä, ja se on ollut jo mukana järjestämässä kansainvälistä iltaa Kaskisten nuorisotalolla. Lisäksi nuorisovaltuuston ensimmäinen aloite, nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntiin on saanut vihreää valoa kaupugin hallintojohtajalta!

Kaskisten, Hollolan ja Ähtärin kanssa tehty työ on osoittanut sen, ettei nuorisovaltuuston perustaminen ja kehittäminen käy hetkessä. Kaikista hankkeen kunnista huomaa sen, että nuorista koostuvat vaikuttajaryhmät ovat vapaaehtoisporukoita, joiden nuoret tarvitsevat tsemppaamista, ryhmää ympärilleen, keskinäistä työnjakoa sekä mahdollisuuksia omaehtoiselle toiminnalle. Oma toiminnansuunnittelu ja omista lähtökohdista lähtevät ideat ovat nuvatoiminnan ytimessä ja niihin tarvitaan välillä paljon tukea.

Nuorisovaltuusto on myös kiinteä osa kuntaa, ja kunnan viranhaltijat ja päättäjät vaikuttavat toiminnallaan tai toimimattomuudellaan sen toimintaan. Siksi nuorisovaltuustojen perustaminen ja kehittäminen on tarkoittanut pilottikunnissa nuorten kanssa tehtävän työn lisäksi kunnan aikuisten kouluttamista ja ajatusten herättämistä.

Perusta, vakiinnuta ja vahvista -hankkeen kautta kehitettyjä prosesseja ja tukea on jo päästy hyödyntämään myös muissa kunnissa. Keväällä on koulutettu ja tuettu Jokioisten kuntaa nuorisovaltuuston perustamisessa. Toukokuussa vieraillaan Mäntsälässä ja syksyllä nuorisovaltuusto perustetaan yhteisvoimin ainakin Muonioon. Liitto on auttanut kuntia perustamistyössä paitsi kouluttamalla, myös tukemalla virallista päätöksentekoprosessia sekä järjestämällä nuorille tulevan nuorisovaltuuston ideointi-iltoja.

Työ Adan, Antin ja Petran nuorisovaltuustojen kanssa jatkuu syksyllä. Silloin seurataan, miten nuvien toiminta on kehittynyt ja tsempataan vielä osa-alueissa, joissa muutosta kaivataan. Tässä työssä ovat mukana myös Nuva ry:n piirit, koska ne ovat luonnollisesti nuorisovaltuustojen ensimmäinen lenkki, kun tukea ja apua vaikuttamiseen kaivataan.

 

Anna Hurmeranta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton osallisuusasiantuntija