Nuorisovaltuustojen välinen yhteistyö kannattaa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on väylä valtakunnalliselle nuorisovaltuustojen yhteistyölle. Valtakunnallinen yhteistyö on hyödyllistä, mutta nuorisovaltuusto voi hyötyä paljonkin pienemmistäkin yhteistyöprojekteista.

Paikallista yhteistyötä voi tehdä vaikkapa naapurikunnan nuorisovaltuuston kanssa. Jo molempien osapuolten hyvien käytänteiden ja ideoiden vaihto parhaimmillaan rikastuttaa toimintaa. Tai voisiko yhdessä tehdä vaikkapa jonkun hienon tapahtuman? Yhteistyön avulla saa helposti käyttöönsä lisäresursseja. Jotkut ovat tilanneet liitolta koulutuksia useammalle nuorisovaltuustolle kerralla jolloin kustannukset voi jakaa.

Kaupunkiseuduilla yhteistyölle on painavampia syitä. Monia nuoria koskevia päätöksia tehdään useamman kunnan yhteisessä toimielimessä, jolloin syntyy tarve yhteistyössä tehtävälle edunvalvonnalle. Esimerkiksi joukkoliikennettä tai koulutusta (etenkin toisen asteen) koskevia päätöksiä tehdään usein seudullisissa työryhmissä. Myös maakuntatasoista yhteistyötä kannattaa miettiä etenkin hallinnon tulevia uudistuksia silmälläpitäen.

Kumppaneita yhteistyöhön ei ole pakko etsiä naapurikunnasta. Jotkin nuorisovaltuustot ovat lähteneet kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. Euroopan Unionin aikakaudella eurooppalaisesta yhteistyöstä on tullut yhä yleisempää ja helpompaa. Esimerkiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMO:sta voi kysyä vinkkejä kansainvälisiin projekteihin.

Ihmiset liikkuvat nykyään sujuvasti kunta- ja muiden rajojen yli. Kannattaako nuorisovaltuuston keskittyä vain siihen mitä oman kunnan sisällä tapahtuu vai katsoa rajojen yli?

Hyvää Eurooppapäivää toivottaen,

Lauri Hämäläinen

Varapuheenjohtaja

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto