Strategiatyö etenee

Liittomme nykyisen viisivuotisen strategian matka on tulossa tiensä päähän, ja uuden valmistelu on jo hyvässä vaiheessa. Vuoden alussa toimintansa aloittanut strategiatyöryhmä on kokoustanut tasaisen ahkerasti pitkin alkuvuotta ja työ alkaa tuottaa tulosta.

Työryhmä on kiinnittänyt erityisen tarkkaa huomiota jäsenistön kuulemiseen, sillä onhan avoimuus yksi demokraattisen päätöksenteon ja vaikuttamisen tärkeimmistä elementeistä. Työryhmä koostuu jo itsessään  strategiatyöhön hakeneista ja valituista nuorisovaltuustotoimijoista, jotka ovat olleet valmiita sitoutumaan työtyhmän työskentelyyn pitkäjänteisesti koko vuoden ajaksi.

Jäsenistöä on osallistettu lisäksi liiton tapahtumilla, ja työryhmän laatimilla kyselyillä. Itseasiassa strategian tärkein pohjaelementti on ollut juuri jäsenistöltä kootut ajatukset ja mielipiteet liitosta ja sen ydinarvoista. Näin strategialla on alusta asti selvä suunta, ja se kuvastaa aidosti jäsenten tahtoa. Strategian laatiminen onkin pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista vaativaa puuhaa, sillä kokonaisen liiton tarkoituksen ja tulevaisuuden suunnan määrittäminen viideksi vuodeksi on juuri niin hankalaa kuin miltä se kuulostaakin.

Mutta mikä on strategia, ja mihin sitä oikeasti edes tarvitsee? Kun avaa läppärin ja alkaa selailemaan erilaisten järjestöjen, puolueiden ja yritysten strategioita, saa eteensä läjän toinen toistaan erilaisempia asiakirjoja. Näin mekin työryhmätyöskentelyn aloitimme.

Strategia on suomeksi sanottuna tiekartta jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Se pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Miksi teemme näin, ja miten sen teemme? Kysymyksiin tyhjentävän vastauksen antaminen vaatii ajatusten kokoamista selkeäksi kokonaisuudeksi ja organisaation syvällistä tuntemusta.

Ehkä suurimman onnistumisen tunteen työryhmätoiminnassa (ainakin itselleni) on antanut se, kun on löydetty juuri oikeat sanat kuvaamaan päässä pyöriviä ajatuksia pitkän ja monipolvisen keskustelun jälkeen. Aina täydellisyyteen ei päästä, mutta ainakin mahdollisimman lähelle.

Työ ei kuitenkaan ole vielä lopussa, ja monta kuppia teetä ehtii tyhjentyä ennen lopullista tuomiota – nimittäin liittokokousta.

 

Olli-Pekka Paasivirta

Strategiatyöryhmän jäsen