Vaikuttavaa vuotta 2017!

kimi suomi100 2.png

Vuoden vaihtuminen tuo aina tullessaan uusia asioita ja raikkaita tuulia. Nuorisovaltuustojen kaudet vaihtuvat, uudet suunnitelmat ja strategiat astuvat voimaan sekä nuvalaiset palaavat vaikuttamistyöhön eri puolilla Suomea. Myös meillä liitossa on suunniteltu tulevaa vuotta ja ennen kaikkea laitettu uusi vaihde silmään, jotta alkaneesta vuodesta voidaan tehdä aiempia vaikuttavampi.

Keskiössä ovat edunvalvonnan, palveluiden ja yhteistyön lisäksi neljä kärkihankettamme: piirien ja liiton yhteistoiminnan saumattomuus, nuvien yhteistyön tukeminen, kaikkien nuorten osallistuminen ja itsenäisyyden juhlavuosi. Edessä on toiminnantäyteinen vuosi täynnä huikeita mahdollisuuksia meille nuorille ja nuorisovaltuustoille. Nyt on aika ryhtyä toimeen niin paikallisissa nuorisovaltuustoissa, piireissä kuin meillä liitossa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi!

Vuosi 2017 on meille nuorille tärkeä monestakin syystä. Vuoden alussa voimaan astunut nuorisolaki tuo lisäpuhtia nuorten kuulemiseen, kuntalain nuorisovaltuustosäännöksen voimaantulo kesällä turvaa nuorten yhtäläistä oikeutta osallistua ja kuntavaalit mittaavat päätöksentekijöiden asenteita nuoria, nuorten kuulemista ja palveluita kohtaan. Myös maan hallituksen maakuntakuntauudistus etenee, toivottavasti lisäten nuorten oikeuksia vaikuttaa sote-palveluiden tuottamiseen ja omaa kuntaa laajempaan päätöksentekoon. Valtakunnan tasolla myös asetetaan hallituksen uudet suuntaviivat nuorisopolitiikkaan ja demokratian kehittämiseen. Nuoria koskien tapahtuu paljon tänä vuonna ja meidän nuvalaisten on syytä olla eturintamassa näitä uudistuksia tehtäessä. Työ sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden, nuorten osallistumisen ja nuorisovaltuustojen eteen tarvitsee tekijänsä.

Alkanut vuosi on paitsi itsenäisen Suomen juhlavuosi, myös suomalaisen demokratian ja nuorten osallistumisen juhlavuosi. Kansakuntamme menestystarina perustuu jokaisen kansalaisen mukaan ottamiseen ja kuulemiseen. Itsenäisyyden juhlavuosi onkin mahdollisuus kääntää katseet seuraavan vuosisadan menestykseen, sen tekijöihin ja Suomen arvokkaimpaan pääomaan: lapsiin ja nuoriin. Jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle tulee luoda mahdollisuuksia rakentaa parempaa Suomea meille kaikille.

Alkanut Suomi100-vuosi ja sen tuomat muutokset sekä mahdollisuudet kutsuvat meitä nuvalaisia osallistumaan niin omien lähipiireihimme sekä kuntien, alueiden ja koko Suomen asioista päättämiseen. Meitä tarvitaan.

Toivotan jokaiselle nuorelle vaikuttajalle rohkeutta ja jaksamista toiminnantäyteiseen vuoteen sekä paremman yhteiskunnan rakentamiseen!

Kimi Uosukainen
puheenjohtaja