Nuoret mukaan tekemään maakuntia!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto aloitti kevään korvalla Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen (kavereiden kesken MaNu). Hankkeen tavoitteena on suunnitella yhdessä nuorten kanssa uusia vaikuttamisen- ja osallisuuden toimintamalleja maakuntatasolle. Miksi hanketta ja maakunnallisia nuorisovaltuustoja tarvitaan?

Viikko sitten vietettiin vuosittaista Huipputapaamista, joka keräsi toista sataa nuorisovaltuutettua ympäri Suomea yhteen. Helsingin Paasitornissa  käytiin useita keskusteluja ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista alustusten kera. Yksi aiheista oli maakuntauudistus, joka oli herättänyt monissa kunnallisissa nuorisovaltuustoissa liudan kysymyksiä. Suosituimmat näistä olivat: perustetaanko maakuntatasolle oma nuorisovaltuustonsa ja häviävätkö kunnalliset nuorisovaltuustot?

Kyllä. Ei.

Juha Sipilän hallituksen Maakuntalakiluonnoksen 26§ velvoittaa maakunnan hallituksen perustamaan maakunnallinen nuorisovaltuusto tai vastaavan nuorten vaikuttajaelin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kunnallisten nuorisovaltuustojen loppua, vaan jäsenet maakunnallisiin nuorisovaltuustoihin valitaan esityksen mukaan alueen kunnallisista nuorisovaltuustoista.

Uudistus on otettu meillä Nuva ry:ssä innolla vastaan - nyt on mahdollista rakentaa täysin uudet osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamuodot osaksi maakunnallista päätöksentekoa. Haaste on iso, minkä vuoksi Nuva ry. on aloittanut hankkeen maakuntien tukemiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeessa nimensä mukaisesti perustetaan ja kehitetään kolmen pilottimaakunnan päättäjien ja nuorten kanssa yhdessä nuorille osallistumis- ja vaikuttamiskanava. Hanke toteutetaan nuorilta nuorille -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että paikallisilla nuorisovaltuustoilla tulee olemaan merkittävä rooli hankkeen ideoinnissa ja toteutuksessa. Maakuntien nuorisovaltuutetuista koostetaan muun muassa hankkeelle oma ohjausryhmä, joka varmistaa, että uusista toimintamuodoista tulee nuorten näköisiä. Nuva ry. osaa osallistaa.

Maakunnallisille nuorisovaltuustoille on tarvetta, sillä moni nuortenkin elämää koskeva päätöksenteko siirtyy kunnilta maakunnille. Miten joukkoliikenne kotiseudullasi kulkee? Onko nuorten mielenterveyspalveluihin pitkät jonot? Miten alueellasi hoidetaan nuorisotyöttömyyttä?

Nuorten vaikuttaminen on tärkeää monelta kantilta. Siksi nuorten osallisuus halutaan vakiinnuttaa myös maakunnallisen päätöksenteon osaksi.

Nuorten vaikuttaminen on tärkeää monelta kantilta. Siksi nuorten osallisuus halutaan vakiinnuttaa myös maakunnallisen päätöksenteon osaksi.

Hankkeelle on myös tarvetta, jotta osallisuuden asemaa saadaan vahvistettua maakuntien päätöksenteossa. Akatemiatutkija Hanna Wass kirjoitti 25.7. Politiikasta verkkolehdessä, että maakuntauudistus uhkaa vahvistaa poliittisen osallisuuden eriytymistä. Erityisenä huolena Wass piti sitä, että monet osallisuuden ja vaikuttamisen uudistukset on jätetty maakuntien oman aktiivisuuden varaan. Maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat tässä yksi harvoista poikkeuksista. Toisaalta ne ovat myös vain yksi esimerkki osallisuuden lukuisista muodoista, eivätkä yksin suinkaan riittäviä.  Siksi hanke onkin oiva tilaisuus juurruttaa osallisuuden ja vaikuttamisen kulttuuria maakuntien päätöksentekoon. Näin helpotetaan muiden osallisuuden muotojen tietä.

Wass nosti kirjoituksessa myös huolen tiedotuksen ja viestinnän riittämättömyydestä. Maakuntauudistus onkin vaikea kokonaisuus hahmottaa. Tässä me haluamme auttaa. Me tiedotamme, koulutamme ja kerromme hankkeella, mikä maakuntauudistus on ja millaisia palveluja 18 maakuntaa on lailla määrätty järjestämään. Tästä syystä onkin tärkeää, että maakuntauudistuksesta viestitään avoimesti, vastavuoroisesti ja eri väestöryhmät huomioiden. Tämä on meidän Manussakin tärkeää ja tulee näkymään hankeviestinnässä.   

Meillä on iso työ edessämme, mutta haastava, innostava ja ainutlaatuinen tilaisuus luoda yhdessä jotain aivan uutta. Seuraa hankkeen etenemistä Nuva ry:n some-kanavissa, heitä viestillä ja tule vetämään meitä hihasta, jos sinulla on kysyttävää!

Kesäisin terveisin MaNu-hankkeen puolesta, 

Ainomaija ja Aleksi