Huipputapaaminen 2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjesti yhdessä Valtion nuorisoneuvoston kanssa Huipputapaamisen historian toista kertaa maanantaina 22. toukokuuta. Huippis kokosi yhteen lähes sata nuorisovaltuustojen edustajaa ympäri Suomen, ja tapahtuman työryhmissä nuoret pääsivät arvioimaan hallituksen kärkihankkeita sekä Suomen tulevaisuutta.

Huippiksen avauspuheenvuoron piti toimittaja ja juontaja Jenni Pääskysaari, joka kysyi puheenvuorossaan osallistujilta sitä, kenellä on nousevan käden syndrooma. Nousevan käden syndroomalla hän viittasi tilanteeseen, jossa löytää itsensä nousemassa vapaaehtoiseksi yhä uudestaan ja uudestaan.

Pääskysaari muistutti nuoria myös siitä, kuinka tärkeää on valita omat taistelunsa. Ihan kaikkeen ei kannata lähteä mukaan, vaikka epäkohdat tuleekin havainnoida ja tiedostaa. Kriittisyys epäkohtia kohtaan ei tarkoita kuitenkaan sitä, että jokaisesta asiasta tulisi löytää jotain kritisoitavaa, ja elämässä kannattaakin keskittyä enemmän hyvään kuin pahaan. Pääskysaaren mukaan jokaisen tulee osata valita ne sydämen asiat, joihin suhtautuu intohimoisesti - se pieni kapea siivu johon tarttuu koko sydämellään. Kenenkään ei tarvitse olla paras tehdäkseen asioita, sillä yhteiskunnassa tarvitaan enemmän tekoja ja vähemmän pelkkää puhetta. Mitkään asiat eivät muutu ilman tekoja. Tämä toimi varmasti hyvänä muistutuksena kaikille nuorisovaltuustoille: teoilla muutetaan maailmaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen toivotti omalta osaltaan osallistujat tervetulleiksi Huippikseen heti Pääskysaaren jälkeen. Uosukainen nosti esiin nuorisovaltuustojen roolin Suomen itsenäisyyden juhlavuonna: kuluva vuosi voidaan nähdä myös nuorten osallistumisen juhlavuotena. Uusi nuorisolaki astui voimaan alkuvuodesta, ja 1.6.2017 tapahtuva kuntalain siirtymäajan päätös tuo nuorisovaltuustot lakisääteisiksi Suomen jokaiseen kuntaan. Puheensa lopuksi Uosukainen heitti ilmoille ajatuksen: “Voisivatko nuorten osallistuminen ja nuorisovaltuustot olla nykypäivän sosiaalinen innovaatio, jotka muokkaavat kansakuntamme tulevaisuutta ja joista Suomi myöhemmin tunnetaan? Toivottavasti.” Vain aika näyttää, onko Uosukainen oikeassa, mutta pallo on nyt  heitetty nuorisovaltuutetuille!

Päivän ensimmäisissä työryhmissä osallistujat pääsivät arvioimaan Sipilän hallituksen kärkihankkeita. Monesta työryhmästä nousi esiin selvä viesti: koulutusleikkaukset ja leikkaukset lasten ja nuorten hyvinvoinnista eivät vie suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin. Nuoret eivät tahdo eriarvoistavaa politiikkaa, vaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutuksen ja työllistymisen suhteen. Niillä keinoilla satavuotias Suomi saadaan nousuun.

Toisen työpajan alustajana toimi Sitran asiantuntija Kalle Nieminen. Hän pohjusti alustuksessaan Suomen tulevaisuutta, jota Sitra pyrkii ennakoimaan. Nieminen nosti esiin keskeisimpinä trendeinä tulevaisuudessa teknologian, kestävyyskriisin sekä globaalin keskinäisriippuvuuden ja kasvavat jännitteet. Tällä hetkellä teknologia kehittyy eksponentiaalisesti vauhdilla, jota emme vielä edes ymmärrä. Teknologian murros muuttaa myös työelämää: meidän sukupolvemme joutuu työuransa aikana opettelemaan useita ammatteja, eikä työura ole enää yhtenäinen. Hän nosti esiin myös koulutuksen roolin: tulevaisuuden työelämässä koulumaailmasta tuttua ulkoaoppimista keskeisemmäksi tekijäksi noussevat sosiaaliset taidot.

Nieminen nosti esiin megatrendien teemojen lisäksi vuoden 2016 Nuorisobarometrin tuloksia, kuten nuorten heikentyneen luottamuksen tulevaisuuteen. Nuoret uskovat kyllä kehitykseen, mutta eivät välttämättä omaan tai Suomen valoisampaan tulevaisuuteen. Loppukaneettina Nieminen totesi: “Nuoret, tehkää tulevaisuutta. Älkää jättäkö tulevaisuuskeskustelua vain aikuisille”. Niemisen alustus herätti selvästi osallistujissa innostuneen fiiliksen ja paljon ajatuksia, mistä oli hyvä lähteä työstämään päivän toisen työpajan ajatuksia.

Toisen työpajan työryhmissä nousi selkeästi esiin viesti siitä, että nuoret tahtovat tulevaisuudelta tasa-arvoa ja aitoja, vaikutusmahdollisuuksia sekä työllistämistä edistäviä toimenpiteitä: nuoret haluavat olla aktiivisia toimijoita Suomen tulevaisuutta tehdessä. Huolenaiheina esiin nousivat selkeästi eriarvoisuuden ja työttömyyden kasvu.

_MG_0050.jpg

Tilaisuus päättyi eduskunnan puhemiehen juhlalliseen vastaanottoon Pikkuparlamentissa. Eduskunnan puhemies Maria Lohela puhui siitä, kuinka tärkeää on että eduskunnassa kuullaan nuoria. Hän nosti esiin nuorten syrjäytymisen isona ongelmana, jonka hinta on paitsi yksilölle, myös yhteiskunnalle liian kallis maksettavaksi. Hän näki nuorten tehtävänä omien vahvuuksien tunnistamisen ja vastuun kantamisen: päättäjien vastuulla on toteuttaa yhteiskunnassa edellytykset sille, että jokainen voi yksilö voi toteuttaa vahvuuksiaan. “Yhteiskunta on joukkuelaji” linjasi Lohela puhuessaan nuorten roolista yhteiskunnassa.
Huippiksessa nuorten ääni kuului valtakunnallisesti, ja tapahtumasta saatuja tuloksia koostetaan parhaillaan raportiksi. Työryhmätyöskentelyn kautta kerätyt ideat olivat uskomattoman hienoja, kypsiä ja konkreettisia: tällaisella asenteella muutetaan maailmaa! Raportti tullaan julkaisemaan kesäkuun aikana, muistathan tutustua siihen!