Nuvien ja liiton tärkeys nousi esiin eduskunnassa

Viime vuoden loppusuoralla nuorisovaltuustot ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto olivat esillä eduskunnassa vihreiden kansanedustajan Johanna Karimäen eduskunnan puhemiehelle esittämän kirjallisen kysymyksen myötä. Eurooppa - , kulttuuri - ja urheiluministeri Sampo Terho vastasi kysymykseen hiukan ennen joulua.


Huoli nuorten vaikutusmahdollisuuksista kirvoitti kirjallisen kysymyksen
 

Kysymyksessään Karimäki nosti esiin sen epäkohdan, että Suomen jokaisessa kunnassa ei ole toimivaa nuorisovaltuustoa tai muuta vastaavaa nuorten vaikuttajaryhmää, vaikka kuntalaki tähän velvoittaisi. Lisäksi Karimäki viittasi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tekemään kyselyyn, jonka mukaan monet nuoret kokevat juuri päättäjien asenteiden olevan suurin este heidän osallistumiselleen.

Kirjallisen kysymyksen ytimessä oli huoli siitä, miten nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin voitaisiin pitää yllä ja lisätä. Esiin nostettiin kuntien yhdenvertaisuus ja riittävien resurssien takaaminen nuorisovaltuustojen ja kuntien tukemiseen.

Lue kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan täältä.


Ministerin vastauksessa korostuu nuorisovaltuustojen ja kansalaistoiminnan tärkeys


Ministeri Terho korosti vastauksessaan, että hallitus pitää nuorisovaltuustoja ja muita vaikuttajaryhmiä hyvin tärkeinä nuorten paikallistason osallistumisen edistämistyön kannalta. Hän viittaa nuorisolakiin ja kuntalakiin, joihin on kirjattu säädökset nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta sekä nuorisovaltuustojen toimintaedellytysten takaamisesta.

Vastauksessa mainitaan myös lokakuussa 2017 hyväksytty valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma tärkeänä työvälineenä nuorten osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä. Asia huomioidaan myös osana nuorisoalan osaamiskeskusten tavoiteohjausta, jonka puitteissa tuotetaan ja kerätään tietoa nuorten osallisuudesta, koulutetaan viranomaisia ja levitetään hyviä käytäntöjä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama tuki kansalaistoiminnalle, muun muassa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:lle, mainitaan tärkeänä osana nuorten osallisuuden ja nuorisovaltuustotoiminnan tukemista ja edistämistä.

Lue ministeri Terhon vastaus kokonaisuudessaan täältä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto iloitsee siitä, että kansanedustajat ja hallitus pitävät nuorten osallisuutta sekä liiton toimintaa ja sen tukemista tärkeinä. Toivomme, että nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen on eduskunnan pöydällä jatkossakin – Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on valmiina yhteistyöhön!