Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kehittää maakunnallisia nuorisovaltuustoja - Mitä kuuluu MaNu-hankkeelle?

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton keväällä 2017 käynnistynyt Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke on lähtenyt yhdessä nuorisovaltuutettujen, maakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa aktiivisesti perustamaan ja kehittämään Suomeen maakunnallisia nuorisovaltuustoja Sipilän hallituksen maakuntalakiesityksen pohjalta. Suomeen on tulossa lakisääteinen ylikunnallinen nuorten vaikuttamiskanava, ja tässä on loistava mahdollisuus nuorille päästä aidosti osallistumaan ja vaikuttamaan maakunnallisesti!

Vaikka Sipilän hallituksen maakuntauudistus on lykkääntynyt vuodella eteenpäin vuoteen 2021, niin me MaNu-hankkeessa emme jää seisomaan paikoillemme, vaan jatkamme uusien hanketyöntekijöiden ja nuorisovaltuutettujen voimin nuorten maakunnallisen vaikuttamisen edistämis- ja kehittämistyötä!

Nuorten ideat toimintamalleiksi

Kolmeen pilottimaakuntaan on viime vuoden aikana perustettu omat maakunnalliset nuorisovaltuustot. Niiden on tarkoitus vakiinnuttaa toimintansa, osallistua maakunnan valmisteluun ja palvelujen suunnitteluun, sekä tuoda nuorten ääntä maakuntien päätöksentekoon.

Kaikkien kolmen pilottimaakunnan (Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa) manut aloittivat toimintansa vuoden 2018 alussa. Alkuvuoden aikana maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat päässeet osallistumaan maakuntien valmisteluun, ideoineet ja toteuttaneet kokeiluja ja tapahtumia sekä tavanneet maakuntien valmistelijoita.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret ovat itse suunnitelleet kokeilut, joilla luodaan hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä manujen toimintaan. Näiden kokeilujen tulokset jaetaan myös muiden maakuntien käyttöön hankkeen loppukauden aikana. Osa kokeiluista on jo aloitettu, ja loppukauden aikana niitä jatketaan. Lisäksi uusia kokeiluja ideoidaan ja aloitetaan.

Miten nuorten osallisuus maakunnissa varmistetaan?

Ensi vuoden aikana manujen on tarkoitus tehdä osallisuuskokeiluja, kuten osallistavaa budjetointia. Niiden avulla kehitetään maakuntien osallisuuskulttuuria ja haetaan nuorten osallisuuteen hyviä käytäntöjä. Hyvä siis, että saimme lisäaikaa kokeilujen tekemiseen maakuntauudistuksen lykkääntymisen myötä: näin ehdimme testata kokeiluja mahdollisimman paljon ja etsiä toimivimmat mallit ennen tulosten jakamista.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminnan vakiinnuttamista jatketaan ja niiden toimintaedellytykset varmistetaan myös hankkeen loppukauden aikana. Hankkeen uuden ohjausryhmän haku on parhaillaan käynnissä, ja uusi ohjausryhmä aloittaa elokuussa.

Tulevan syksyn aikana hanke muun muassa järjestää maakunnallisten nuorisovaltuutettujen verkostotapaamisen. Koulutamme maakuntien nuorisovaltuutettuja, teemme viestintäkampanjan, edistämme manujen toimintaedellytyksiä maakunnissa ja kierrämme kertomassa manuista ja maakuntauudistuksesta. Lisäksi suunnittelemme maakuntien viranhaltijoille, päättäjille ja nuorille koulutuksia, joissa kerrotaan manun perustamisesta sekä toiminnan vakiinnuttamisesta ja vahvistamisesta.

Vuoden 2019 aikana keräämme kokeilujen tulokset ja jaamme ne muiden maakuntien käyttöön muun muassa koulutusten kautta. Tuotamme myös oppaan ja materiaaleja maakuntien käyttöön, sekä jatkamme manujen vahvistamista ja tuemme uusien manujen perustamista. Teemme lisäksi viestintäkampanjan maakuntavaaleista mahdollisten vaalien alla.

Nuorille vaikuttamisen paikka maakuntiin!

Jokainen maakunta on omanlaisensa, ja alueen nuorten tarpeet, toiveet ja osallistumistavat ovat erilaisia. Siksi nuoret itse keksivät, kokeilevat ja kehittävät hankkeessa maakunnallisten nuorisovaltuustojen toimintamallit ja -käytännöt.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustaminen ja kehittäminen on erittäin tärkeää aloittaa jo hyvissä ajoin ennen suunnitellun maakuntauudistuksen voimaantuloa, jotta alueen nuoret pääsevät vaikuttamaan maakuntansa valmisteluun ja suunnitteluun jo ennen varsinaisen maakuntahallinnon perustamista. Näin myös varmistetaan maakunnallisten nuorisovaltuustojen juurtuminen osaksi maakuntaa ja turvataan niiden toimintaedellytykset, jotta nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet eivät heikkene tulevissa maakunnissa.

Vaikkei maakuntauudistus toteutuisikaan suunnitellun mukaisesti, ovat manut silti tarpeellisia. On tärkeää edistää nuorten alueellisia vaikuttamismahdollisuuksia, kun heille olennaisten palvelujen järjestämisvastuu siirtyy yhä kasvavassa määrin maakunta- ja aluetason organisaatioiden vastuulle.

Hanke siis jatkaa innolla eteenpäin! Edistämme maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamista Suomen kaikkiin maakuntiin, koska niiden avulla voidaan turvata nuorten maakunnalliset ja alueelliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

 

Olemme ensi viikolla Porissa SuomiAreenan yhteydessä järjestettävässä tilaisuudessa esittelemässä hanketta ja keskustelemassa nuorten alueellisesta vaikuttamisesta. Tervetuloa tapaamaan meitä ja juttelemaan manuista tiistaina 17.7. kello 15.00-16.00 Porin Kirjaston kahvilaan!

senja_miettinen_manuhanke.jpg

Senja Miettinen
Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen projektipäällikkö