Politiikkaviikko innostaa vaikuttamaan

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin toteuttama Politiikkaviikko on kouluissa järjestettävä valtakunnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä nuorten tietoa ja ymmärrystä politiikasta ja poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksista, sekä antaa valmiuksia seurata ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Politiikkaviikkoa vietetään 29.10.-2.11. eri oppilaitoksissa (alakoulut, yläkoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset). Oppilaitos voi rakentaa omaan opetukseensa parhaiten sopivan kokonaisuuden poimimalla valikoimasta eri ikäryhmille suunnattuja materiaaleja ja faktapaketteja.

Myös Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on tuottanut Politiikkaviikkoa varten tuntisuunnitelman. Nyva ry:n tuntisuunnitelmassa opiskelijat tai oppilaat pääsevät pohtimaan oman arkiympäristönsä kautta, mihin asioihin he haluaisivat vaikuttaa. Tuntisuunnitelman lisäksi Nuva ry:n materiaaleihin kuuluu pohja keskustelutilaisuudelle, jossa opiskelijat juttelevat paikallisen nuorisovaltuuston edustajien kanssa vaikuttamisesta ja nuorisovaltuustoista. Suunnitelma kuuluu ”Miten minä vaikutan?”-osioon, jossa tutustutaan toiminnallisin tavoin omiin vaikuttamisen keinoihin.

Viikon toteuttaa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi yhteistyössä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL:n sekä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Ilmoittautuminen on auki 26.10. asti, joten vinkkaa Politiikkaviikosta rehtorille, opettajalle tai opiskelijakunnalle!

Lisätietoa politiikkaviikosta saat Allianssin nettisivuilta.