Ylimääräinen liittokokous osallistujan näkökulmasta

Osallistuin Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ylimääräiseen liittokokoukseen lauantaina 8.9.2018. Olen aktiivisesti mukana  Nuva ry:n toiminnassa, joten liittokokoukseen osallistuminen tuntui itsestäänselvyydeltä.

Liittokokouksessa käsiteltiin liittohallituksen asettama epäluottamuslause puheenjohtaja Kimi Uosukaista kohtaan. Epäluottamuslauseen taustalla oli toive liiton uudistamisesta sekä erimielisyydet siitä, miten liittoa kuuluisi johtaa. Aihe jakoi mielipiteitä, ja päivältä oli odotettavissa paljon keskustelua.

Liittokokous alkoi lauantaiaamuna Temppelissä, Helsingissä. Kokoukseen osallistui yli sata äänivaltaista jäsentä. Kokous alkoi yhdeltätoista, ja ensin päätettiin kokousjärjestelyistä.

Kokouksen avauksen jälkeen siirryttiin itse keskusteluun. Liittohallitus esitti omat perustelunsa epäluottamuslauseelle, ja molemmat osapuolet saivat pitää puheenvuorot. Avauspuheenvuorojen jälkeen siirryttiin yleiseen keskusteluun, jossa liittokokouksen osallistujat pääsivät ilmaisemaan mielipiteensä.

Puheenvuorot nostivat paikoittain tunteita pintaan ja keskustelu oli kiihkeää, kuten saattoi odottaa. Erilaisia puheenvuoroja pidettiin muutaman tunnin ajan. Keskusteluissa nousi monta kertaa esille halu liiton uudistamisesta ja entistä aktiivisemmasta nuorten osallisuuden asiantuntijoina toimimisesta. Pitkän keskustelun jälkeen pidettiin puheenvuorot sekä liittohallituksen esityksen puolesta että sitä vastaan.

Puheenvuoroja seurasi äänestys. Äänestyksen tuloksena liittokokous päätti, että Kimi Uosukainen ei enää nauti liittokokouksen luottamusta ja hänet vapautettiin välittömästi tehtävästään puheenjohtajana.

Äänestyksen tuloksen selviämisen jälkeen liitolle valittiin uusi puheenjohtaja loppuvuodeksi. Varsinaista vaalia ei kokouksessa tarvinnut käydä, vaan Alina Heywood ainoana ehdokkaana valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. Koska Heywood oli aikaisemmin toiminut varapuheenjohtajana, jäi paikka nyt vapaaksi. Liiton uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi valittiin  ainoana ehdokkaana ollut Petja Kopperoinen. Myös liittohallitusta täydennetiin yhdellä uudella jäsenellä. Uudeksi jäseneksi valittiin ainoana ehdokkaana Verde Ålander.

Liittokokouksessa käytiin rakentavaa keskustelua, joka varmasti auttaa muokkaamaan liittoa entistä paremmaksi tulevaisuudessa. Jäsenistön mielipiteitä kuunneltiin, ja kaikki osallistujat pääsivät tuomaan mielipiteensä esiin.


Matilda Hoviniemi

Kirjoittaja on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n jäsen, joka on myös työskennellyt vuonna 2018 liiton kesätyöntekijänä.