MaNu-hankkeen ohjausryhmä tehostaa hanketyötä

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis-ja kehittämishankkeella on ohjausryhmä, jonka tehtävä on valvoa hankkeen etenemistä. Ohjausryhmän tehtävänä on myös tukea sitä, että hanketta toteutetaan nuorten ehdoilla ja heidän näköisekseen. Jaloja ajatuksia, mutta kuinka ne ilmenevät käytännössä?

Hankkeemme kantavia periaatteita on aidon vastuun ja vaikuttamismahdollisuuksien antaminen nuorille itselleen. Siksi MaNu-hankkeenkin tulee uutta kehittäessään hyödyntää nuorten tietotaitoa. Hanke varmistaa tämän esimerkiksi sillä, että ohjausryhmän jäsenet ovat itse nuoria: toistaiseksi vanhin osallistuja on ollut 21-vuotias. Hankekaudella 2018 - 2019 ohjausryhmä koostuu maakunnallisten nuorisovaltuustojen jäsenistä. Tämä pitää yhteydet hankkeen kolmeen pilottimaakuntaan avoinna ja auttaa sen varmistamisessa, että hanketoiminta pysyy aluelähtöisenä.

Nuorten vaikuttajien osallistumisen edellytyksiä edistää myös riittävä tiedonkulku. Siksi hanke pyrkii myös viestimään aktiivisesti toiminnastaan ja luo myös siltoja maakuntaliittojen ja maakunnallisten nuorisovaltuustojen välille.

PRO2017-13.jpg

Hankkeen toteutumista nuorten ehdoilla ylläpidetään niinkin, että ohjausryhmällä on rooli hankeviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Etenkin tulossa olevissa hankkeen kahdessa viestintäkampanjassa ohjausryhmällä on näkyvä rooli kampanjasuunnittelussa. Toinen kampanjoista tulee käsittelemään maakuntauudistusta yleisesti ja toinen maakuntavaaleja. Nuoret ovat usein aikuisia parempia arvioimaan heille suunnatun viestinnän ymmärrettävyyttä ja uskottavuutta. Siksikin MaNu-hanke hyötyy tuntuvasti sanavalmiiden, vaikuttamiseen vakavasti suhtautuvien nuorten palautteesta.

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanolla on merkitystä myös symbolisena eleenä. Se kertoo, että nuorten vaikuttajiemme kannat otetaan vakavasti ja huomioidaan aidosti hanketyössä. Substanssiasiantuntijoiden neuvontapaneeleilla on toki paikkansa, joten MaNu-hanke konsultoi erilaisia nuorisoalan ja alueellisen vaikuttamisen ammattilaisia säännöllisesti.

Nopein keino antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa on luoda vaikuttamisen edellytykset ja sitten kuunnella heitä aktiivisesti. Aiomme jatkaa työtämme sen eteen, että nuorten toimintaedellytysten varmistamisella tehdään parempia maakuntia.

Sohvi Hellsten, MaNu-hankkeen projektikoordinaattori