Nuorten osallisuuden mahdollistaminen vaatii aitoa läsnäoloa ja vuorovaikutusta

Syksyn aikana ovat monet nuoret ja nuorisovaltuutetut päässeet miettimään, mitä on hyvä osallisuus ja millaisista elementeistä se koostuu. Nuorten työpajoja on vedetty osana osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa ja nuorten mietteet on viety suoraan kuntien johtaville viranhaltijoille palana prosessikoulutusta. On ihanaa, miten kunnat ovat halunneet lähteä kehittämään toimintaansa nuorilähtöiseksi ja mahdollistamaan nuorten aitoa osallisuutta! Eikä lähtötaso ole mitenkään nollassa, vaan monia juttuja tehdään jo todella hyvin.


Nuorten mukaan ottamisessa nuorisovaltuusto on avainasemassa. Nuvien kautta pystytään vaikuttamaan suoraan kunnan päätöksentekoon ja istumaan samoissa pöydissä “aikuisten” päättäjien kanssa, kunhan aikuiset antavat sen mahdollisuuden nuvalle. Monesti nuorten työpajoista nousee valitettavasti esille se, miten nuva ja nuoret otetaan mukaan vasta viime metreillä, kun suunnitelmat ovat jo valmiina. Siinä kohdassa ei enää pystytä aidosti vaikuttamaan. Juuri valmistelevissa työryhmissä olisi tärkeää ottaa nuoret mukaan tasavertaisena asiantuntijana. Kun mahdollistamme nuorten omaehtoisen toiminnan ja osallistumisen päätöksentekoon, pystymme tuottamaan jo lähtökohtaisesti palveluita, jotka palvelevat parhaimmalla mahdollisella tavalla nuoria.


 

Allianssin politiikkaviikko on huippu tapa tuoda politiikkaa lähemmäksi nuoria!

Allianssin politiikkaviikko on huippu tapa tuoda politiikkaa lähemmäksi nuoria!

Nuorisovaltuutetuilla on myös iso rooli siinä, miten he itse omalla toiminnallaan osallistavat mahdollisimman monen muun nuoren nuorisovaltuuston ulkopuolelta. Samoin kuin kunnanvaltuutettujen tehtävänä on edustaa kuntalaista, on nuorisovaltuutettujen tehtävä edustaa kuntansa nuoria. Yksin nuorisovaltuuston harteille ei kuitenkaan tätä osallistamisen vastuuta laittaa, vaan jokaisen aikuisen kunnassa on myös kannettava siitä vastuu, olla apuna ja mahdollistaa nuorten osallistuminen päätöksentekoon. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen on jokaisen kunnan toimialan asia. Yhdessä voidaan rakentaa kunta, joka huomioi jokaisen kuntalaisen, niin töissäkäyvän aikuisen kuin lapsen, vanhuksen ja nuoren.


Kun seuraavan kerran suunnittelet nuorten mukaan ottamista, pysähdy muutaman kysymyksen äärelle. Pyydämmekö nuoret luoksemme, vai hyödynnämmekö jo olemassa olevia kokoontumishetkiä? Pyydämmekö valmiiseen esitykseen lausuntoa vai otammeko nuoret alusta asti mukaan suunnittelemaan kunnan palveluita? Onko nuoren helppo osallistua, vai estetäänkö osallistuminen vaikeasti ymmärrettävällä kielellä ja kesken koulupäivän järjestettävillä tilaisuuksilla? Viestimmekö nuorten käyttämillä kanavilla vai annammeko tiedoksi perinteisten kanavien kautta?


Nuvan instagram-tilillä hyödynnetään nopeita somekyselyjä

Nuvan instagram-tilillä hyödynnetään nopeita somekyselyjä