Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. hakee vuodelle 2018:

 • puheenjohtajaa

 • kahta varapuheenjohtajaa

 • 4–8 hallituksen jäsentä

Liittokokouksessa 24.–26.11.2017 valitaan suomalaisen nuorisovaltuustoliikkeen johto. Valittavaan liittohallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja 1. sekä 2. varapuheenjohtajan lisäksi 4–8 hallituksen jäsentä. 

Hallitus vastaa liittokokouksen hyväksymien toimintasuunnitelman, talousarvion ja tavoiteohjelman sekä muiden liittokokouksen päätösten toimeenpanosta. Lisäksi se muun muassa ohjaa liiton poliittista toimintaa, osallistuu henkilöstöhallintoon, tukee nuvien sekä piirien toimintaa ja muutoin linjaa liiton toiminnasta liittokokousten välillä.

Onko sinulla kokemusta paikallisesta nuva-toiminnasta sekä piirien toiminnasta? Etsitkö mahdollisuuksia toteuttaa visioitasi nuorten osallisuuden ja nuorisovaltustotoiminnan edistämiseksi? Luonnistuuko sinulta sekä hallitusasioiden valmistelu että siivoaminen ja muu käytännön puuhailu liiton tapahtumissa? Jos vastasit kyllä, hae Nuva ry:n liittohallitukseen liittokokouksessa 24.–26.11!

Kuinka kampanjoida?

 • Ehdokkaat, jotka ovat ilmoittaneet ehdokkuudestaan sähköisesti 13.11. mennessä esitellään liittarilehti Sytykkeessä ja erillisellä verkkosivulla. 

 • Liittohallitustyrkyille järjestetään paneeli liittokokouksessa lauantai-iltana 25.11.

 • Ehdokkaaksi voi ilmoittautua aina liittokokoukseen saakka, mutta teethän sen viimeistään liittokokousviikolla, jotta jäsenistöllä on mahdollisuus kysellä ja haastaa. 

 • Virallinen ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu liittokokouksessa kokouksen menettelytapajärjestyksen mukaisesti. 

Lisätietoa liittokokouksesta, liittohallituksen työskentelystä sekä ehdolle asettautumisesta antaa vt. pääsihteeri Sanna Larinkoski, sanna.larinkoski[at]nuva.fi.


Haetaan kokopäiväistä puheenjohtajaa

Liittohallituksen puheenjohtaja johtaa kaikkea liittohallituksen työskentelyä ja sitä kautta koko järjestön työtä. Lain mukaan puheenjohtaja valvoo yhdistyslain, liiton sääntöjen sekä tehtyjen päätösten toteutumista. Käytännössä puheenjohtaja toimii lisäksi liiton käyntikorttina ja kasvoina edustaen nuorisovaltuustotoimintaa moninaisissa tehtävissä.

Puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät:

 • liittohallituksen ja puheenjohtajiston kokousten kutsuminen koolle sekä valmistelun ja kokousten johtaminen
 • liittohallituksen jäsenten sekä varapuheenjohtajien työn koordinoiminen
 • pääsihteerin lähiesimiehenä toimiminen
 • liiton edunvalvontatyön johtaminen
 • liiton edustaminen niin järjestön sisällä kuin ulkopuolella

Hakijan tulee:

 • olla vähintään 18-vuotias Suomen kansalainen
 • sitoutua kokopäiväiseen työskentelyyn Helsingissä luottamushenkilöpalkkiota vastaan

Haetaan 1. ja 2. varapuheenjohtajaa

Liittohallituksen varapuheenjohtajat koordinoivat ja tukevat sektoriensa hallituksen jäsenten työskentelyä. He myös käyttävät päätösvaltaansa puheenjohtajistossa sekä osallistuvat hallituksen jäseniä enemmän liiton arjen pyörittämiseen. Varapuheenjohtajat tukevat puheenjohtajan työtä sekä tarvittaessa tuuraavat häntä.

Varapuheenjohtajien tärkeimmät tehtävät:

 • aktiivinen toiminta liittohallituksessa sekä puheenjohtajistossa
 • vastuusektorinsa liittohallituksen jäsenten työn tukeminen
 • toimiston ja muuhun liiton arkeen osallistuminen
 • liiton talouden niin salliessa määräaikaisen ja osa-aikaisen projektin toteuttaminen luottamushenkilöpalkkion turvin

Hakijan tulee:

 • olla vähintään 15-vuotias, 1. varapuheenjohtajan mielellään vähintään 18-vuotias
 • sitoutua olemaan helposti tavoitettavissa
 • liiton talouden salliessa sitoutua projektiluonteiseen määräaikaiseen työskentelyyn Helsingissä luottamushenkilöpalkkiota vastaan

Haetaan liittohallituksen jäseniä

Liittohallituksen jäsenet vastaavat omia sektoreitaan koskevien toimintasuunnitelmakirjausten toteuttamisesta sekä sektorin toiminnan kehittämisestä yhdessä oman varapuheenjohtajansa sekä muun liittohallituksen kanssa. Heidän tulee myös pystyä osallistumaan liiton toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä liiton jäsenten osallistamiseen.

Hallituksen jäsenten tärkeimmät tehtävät:

 • johtaa oman sektorinsa toimintaa sekä kehittämistä yhdessä varapuheenjohtajan, liiton toimiston sekä muun liittohallituksen kanssa
 • osallistua aktiivisesti kaikkeen liittohallituksessa käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon
 • osallistaa liiton jäseniä ja jäsenjärjestöjä oman sektorinsa ja koko liiton toimintaan.

Hakijan tulee:

 • olla vähintään 15-vuotias
 • olla helposti tavoitettavissa
 • sitoutua ympärivuotiseen työntekoon liiton toimintasuunnitelman ja muiden päätösten toteuttamiseksi

Haluaisitko kysyä jotain hakijoilta?

Liittohallituksen jäsenten kertomuksia LIHA-työskentelystä

Muistan vielä kun vuosi vaihtui ja kaverit onnittelivat uudesta vuodesta. Itsellä oli päällimäisenä mielessä se, että liittohallituskauteni alkoi nyt virallisesti. Tuntien määrää en ole laskenut keskimäärin, sillä teen harvoin kahta tuntia putkeen mitään, vaan päivän aikana sen asian loppuun. Se on vaan helpompi niin. Joka kolmas tai neljäs viikonloppu keskimäärin on kokousviikonloppu, riippuen onko mikä vuodenaika meneillään.

Kyselin tosi paljon vanhoilta liittohallituslaisilta, että minkälaista tämä homma tulee olemaan, niin he sanoivat: "Paljon kommentoitavaa ja asioita näet eri näkökulmista." Sitä tämä todellakin on ollut! En kadu päivääkään, että allekirjoitin ehdokaslapun!

Olin myöskin odottanut, että tämä olisi ollut "The Kimi Show", mutta sitä tämä ei ole todellakaan ollut. Tämä on ollut enemmän tiiminä työskentelyä! Siihen piti myöskin totutella, että aina edustan liittoa tilanteessa, kuin tilanteessa! On täytynyt varoa ja katsoa, että mitä sanoo ja tekee.


Kun vuosi alkoi, en oikein tiennyt, mitä odottaa. Mitä tuo mystinen liha oikeasti tekee? Pikkuhiljaa vuoden edetessä sen oppi. Lihatyöskentely on paljon läppärihommia, pitkiä kokouksia ja päälle puskevia deadlineja. Se on kuitenkin myös äärimmäisen antoisaa, vaikka välillä hyvin raskasta. Kun tuntikausien tehty työ tuottaa tulosta esim. onnistuneen suurtapahtuman muodossa, voi olla ylpeä itsestään.

Tässä lihassa yksittäiselläkin jäsenellä on suuri valta liittyen omaan vastuualueeseensa. Välillä jopa pelottaa, kuinka isoistakin asioista saa tehdä yksin päätöksiä. Kun aloitin, en myöskään tiennyt, paljonko aikaa tähän menisi. Parhaimmillaan tulee tehtyä kokonaista työpäivää, välillä menee päiviäkin ilman lihahommia. Yleensä joka päivä on jotain, vähintään pari sähköpostia. Homma on kyllä kaikilla tavoilla nextillä levelillä verrattuna perus-nuvatoimintaani. Työmäärä, vaikutusmahdollisuudet ja opitun tietotaidon määrä on suuri!


Liittohallitus johtaa liittoa. Sen tehtäviin kuulluu mm. toimintasuunnitelman kohtien toteutumisesta huolehtiminen ja liiton kokonaisvaltainen kehittäminen. Liittohallituksen voisi siis nähdä ”työrukkasena”, joka huolehtii siitä, että liittokokouksen päätökset totetutuvat.

Luonnollisestikin LiHa:n jäsenet ovat vastuuasemassa. Heidän täytyy pitää mielessään se, että Suomen laissa on määritelty yhdistyksen hallituksen velvollisuudet ja oikeudet. LiHa:n päätösvaltaan kuuluu myös henkilöstöasiat. Tämäkin tuo aivan uuden aspektin hallitustyöhön.

LiHa:an kuuluminen on mahtawaa! On hienoa saada kuulua tämän rakkaan liiton hallitukseen. Itseäni inspiroi erityisesti keskustelut jäsenistön kanssa, sekä liiton kehittäminen ja edunvalvontatyö.

Työskentely LiHa:ssa ottaa aikaa. Säännöllisten kokouksien välillä on useasti paljon tehtävää. Word, excel ja powerpoint tulevat tutuksi. Sähköposti piippaa ja puhelin soi. Työtä on. Siitä on LiHa:n arki tehty.


Varapuheenjohtajan asema organisaatiossa on tietynlainen väliinputoaja. Varapuheenjohtaja on huomattavasti enemmän sisällä organisaatiossa kuin liittohallituksen jäsen, muttei kuitenkaan samalla tasolla kuin liiton puheenjohtaja. On paljon asioita, mitä liittohallitus ei käsittele, mutta puheenjohtajisto käsittelee. Koenkin tärkeänä että voin edistää tärkeäksi kokemiani asioita puheenjohtajistotasolla.

Varapuheenjohtajana on erittäin tärkeää hallita faktat ja pystyä tekemään työtä täydellä teholla heti vuoden alusta. Pidänkin erittäin tärkeänä useamman vuoden kokemustani liiton eri tehtävissä. Työmäärältään varapuheenjohtajana toimiminen vastaa suunnilleen osa-­aikatyötä. Ajoittain työ on kuitenkin kuormittavaa, ja varapuheenjohtajana toimiminen häiritsee opintojani, urakehitystäni sekä sosiaalisia suhteitani.

Kuitenkin työ on myös ajoittain erittäin palkitsevaa. On hienoa nähdä, että olen saanut muutosta aikaan Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa. Silti joskus mietin, voisinko tehdä vieläkin enemmän? Kehittäminen ei lopu koskaan.


Liittohallitus on järjestön toimeenpanovaltaa käyttävä elin, joka työskentelee liittokokousten välillä. Liittohallitus kokoontuu yleensä liiton toimistolla Helsingissä noin kahden kuukauden välein, riippuen tapahtumista tai ajankohdasta. Kokoukset ovat kaksipäiväisiä ja niihin mahtuu myös paljon muuta kuin kokoustamista.

Kokousten lisäksi liittohallituksen jäsen osallistuu liiton tapahtumiin ja vierailee tarvittaessa sidosryhmien kanssa. Lisäksi osallistumme erilaisiin sähköisiin palavereihin. Tärkeintä työssä on kuitenkin jäsenten tapaaminen, minkä avulla ylläpidetään tietoja nuorisovaltuustokentästä.

Teen liittohallitustöitä keskimäärin 5-10 tuntia viikossa. Suurin osa työskentelystä tapahtuu tietokoneella vastaten sähköposteihin, valmistellen esityksiä kokouksiin ja tapahtumiin sekä tutustuen materiaaleihin. Mielestäni liittohallituksen jäsen pystyy vaikuttamaan hyvin liittohallituksessa, sillä jokaisella meistä on sanavaltaa päätöksenteossa. Suosittelen!


Liittohallituksessa jokaisella meistä on selkeä oma vastuualue, jonka toiminnasta sekä kehittämisestä vastaamme yhdessä liiton toimiston kanssa. Työ vaatii visiota kehittämisestä, mutta ennen kaikkea työtä, työtä ja työtä. Kokousasioiden valmistelu ja kokoustaminen on tärkeä osa toimenkuvaa, mutta varsinaista kehittämistyötä sekä tehtyjen päätösten toteuttamista tehdään kokousten välillä. Gmail, Drive-kommentointi ja WhatsApp ovat tulleet tutuiksi!

Liha toimii kuitenkin myös vahvasti tiiminä. Hallituksen jäsenenä tulee olla näkemyksiä kaikkien liiton osa-alueiden kehittämiseen ja kykyä osallistaa muita liittohallituksen jäseniä sekä laajemmin muuta jäsenistöä. Vaikka työ onkin monesti rankkaa ja vaatii vapaa-ajan uhraamista, on se myös antoisaa. Suosittelen!