SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO RY. HAKEE VUODELLE 2019:

 • puheenjohtajaa

 • kahta varapuheenjohtajaa

 • 4–8 hallituksen jäsentä

Liittokokouksessa 23.-25.11.2018 valitaan suomalaisen nuorisovaltuustoliikkeen johto. Valittavaan liittohallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja 1. sekä 2. varapuheenjohtajan lisäksi 4–8 hallituksen jäsentä. 

Hallitus vastaa liittokokouksen hyväksymien toimintasuunnitelman, talousarvion ja tavoiteohjelman sekä muiden liittokokouksen päätösten toimeenpanosta. Lisäksi se muun muassa ohjaa liiton poliittista toimintaa, osallistuu henkilöstöhallintoon, tukee nuvien sekä piirien toimintaa ja muutoin linjaa liiton toiminnasta liittokokousten välillä.

Onko sinulla kokemusta paikallisesta nuva-toiminnasta sekä piirien toiminnasta? Etsitkö mahdollisuuksia toteuttaa visioitasi nuorten osallisuuden ja nuorisovaltustotoiminnan edistämiseksi? Luonnistuuko sinulta sekä hallitusasioiden valmistelu että siivoaminen ja muu käytännön puuhailu liiton tapahtumissa? Jos vastasit kyllä, hae Nuva ry:n liittohallitukseen liittokokouksessa 23.-25.11.!


HAETAAN KOKOPÄIVÄISTÄ PUHEENJOHTAJAA

Liittohallituksen puheenjohtaja johtaa kaikkea liittohallituksen työskentelyä ja sitä kautta koko järjestön työtä. Lain mukaan puheenjohtaja valvoo yhdistyslain, liiton sääntöjen sekä tehtyjen päätösten toteutumista. Käytännössä puheenjohtaja toimii lisäksi liiton käyntikorttina ja kasvoina edustaen nuorisovaltuustotoimintaa moninaisissa tehtävissä.

Puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät:

 • liittohallituksen ja puheenjohtajiston kokousten kutsuminen koolle sekä valmistelun ja kokousten johtaminen

 • liittohallituksen jäsenten sekä varapuheenjohtajien työn koordinoiminen

 • pääsihteerin lähiesimiehenä toimiminen

 • liiton edunvalvontatyön johtaminen

 • liiton edustaminen niin järjestön sisällä kuin ulkopuolella

Hakijan tulee:

 • olla vähintään 18-vuotias Suomen kansalainen tai Suomessa asuva

 • olla liiton henkilöjäsen

 • sitoutua kokopäiväiseen työskentelyyn Helsingissä luottamushenkilöpalkkiota vastaan


HAETAAN 1. JA 2. VARAPUHEENJOHTAJAA

Liittohallituksen varapuheenjohtajat koordinoivat ja tukevat sektoriensa hallituksen jäsenten työskentelyä. He myös käyttävät päätösvaltaansa puheenjohtajistossa sekä osallistuvat hallituksen jäseniä enemmän liiton arjen pyörittämiseen. Varapuheenjohtajat tukevat puheenjohtajan työtä sekä tarvittaessa tuuraavat häntä.

Varapuheenjohtajien tärkeimmät tehtävät:

 • aktiivinen toiminta liittohallituksessa sekä puheenjohtajistossa

 • vastuusektorinsa liittohallituksen jäsenten työn tukeminen

 • toimiston ja muuhun liiton arkeen osallistuminen

 • liiton talouden niin salliessa määräaikaisen ja osa-aikaisen projektin toteuttaminen luottamushenkilöpalkkion turvin

Hakijan tulee:

 • olla vähintään 15-vuotias, 1. varapuheenjohtajan mielellään vähintään 18-vuotias

 • olla liiton henkilöjäsen

 • sitoutua olemaan helposti tavoitettavissa

 • liiton talouden salliessa sitoutua projektiluonteiseen määräaikaiseen työskentelyyn Helsingissä luottamushenkilöpalkkiota vastaan


HAETAAN LIITTOHALLITUKSEN JÄSENIÄ

Liittohallituksen jäsenet vastaavat omia sektoreitaan koskevien toimintasuunnitelmakirjausten toteuttamisesta sekä sektorin toiminnan kehittämisestä yhdessä oman varapuheenjohtajansa sekä muun liittohallituksen kanssa. Heidän tulee myös pystyä osallistumaan liiton toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä liiton jäsenten osallistamiseen.

Hallituksen jäsenten tärkeimmät tehtävät:

 • johtaa oman sektorinsa toimintaa sekä kehittämistä yhdessä varapuheenjohtajan, liiton toimiston sekä muun liittohallituksen kanssa

 • osallistua aktiivisesti kaikkeen liittohallituksessa käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon

 • osallistaa liiton jäseniä ja jäsenjärjestöjä oman sektorinsa ja koko liiton toimintaan.

Hakijan tulee:

 • olla vähintään 15-vuotias

 • olla liiton henkilöjäsen

 • olla helposti tavoitettavissa

 • sitoutua ympärivuotiseen työntekoon liiton toimintasuunnitelman ja muiden päätösten toteuttamiseksi

nuva_liittokokous2018_teemakuva_nelio2.png

VINKKEJÄ KAMPANJOINTIIN:

 • Ehdokkaat, jotka ovat ilmoittaneet ehdokkuudestaan sähköisesti 8.11. mennessä esitellään liittarilehti Sytykkeessä, verkkosivuilla ja somessa. 

 • Liittohallitustyrkyille järjestetään paneeli liittokokouksessa.

 • Ehdokkaaksi voi ilmoittautua aina liittokokoukseen saakka, mutta teethän sen viimeistään liittokokousviikolla, jotta jäsenistöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

 • Virallinen ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu liittokokouksessa kokouksen menettelytapajärjestyksen mukaisesti. 

Lisätietoa liittokokouksesta, liittohallituksen työskentelystä sekä ehdolle asettautumisesta antaa osallisuusasiantuntija Riina Lumme: riina.lumme@nuva.fi, puh. 044 705 7777