Osallisuuden hyvät käytännöt kaikille hallinnonaloille

Kannanotto 3.2.2013

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. pitää opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiä huomioita työrauhan ja osallisuuden lisäämisestä positiivisena avauksena. 1.2. julkaistussa ministeriön tiedotteessa ehdotetaan, että oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi jokaiseen kouluun tulisi perustaa oppilaskunta. 

- On tärkeää, että osallistuminen mahdollistetaan myös perusasteella lakisääteisesti. Oppilaskunnat olivat jo entuudestaan kirjattu lukiolakiin ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vahvistaisi entisestään oppilaiden ja opiskelijoiden oikeutta sekä samalla opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta kehittää osallisuutta. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulisi organisoida toimintansa siten, että oppilaat ja opiskelijat voivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin laajemminkin, kuin vain oppilaskuntien kautta. 

- Osallisuus on muurattava koulutuksen kivijalkaan, mutta pitää muistaa, että osallisuutta ei voi sälyttää vain koulutuksen järjestäjien niskaan. Nuorten kokonaisvaltainen osallistuminen edellyttää toimia myös kunnan muilla osa-alueilla, jatkaa puheenjohtaja Lohi.

Tällä hetkellä 70 prosentissa Suomen kunnista on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustot on todettu toimiviksi kanaviksi vahvistaa nuorten osallisuutta erityisesti kunnallisessa päätöksenteossa. Kunnassa päätetään keskeisimmistä, nuorten käyttämistä palveluista, joihin jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa. 

- Toivottavasti ministeriöissä muistetaan, että osallisuus kuuluu kaikille hallinnonaloille. Opetus- ja kulttuuriministeriö näyttää loistavasti esimerkkiä ja toivottavasti valtiovarainministeriö ottaa mallia kirjaamalla nuorisovaltuustot kuntalakiin, Lohi päättää. 

Lisätiedot:
Santeri Lohi
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.

044 777 0561
santeri.lohi@nuva.fi