Nuorisovaltuustojen edustajat lautakuntiin

Kannanotto 11.4.2013

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on huolissaan nuorten ja erityisesti nuorisovaltuustojen näennäisistä vaikuttamismahdollisuuksista kunnallisessa päätöksenteossa. "Nuorisovaltuustoja on perustettu lisääntyvissä määrin koko 2000-luvun, mutta todellista valtaa heille ei ole uskallettu antaa", toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

Kokemukset nuorisovaltuustojen edustajista lautakunnissa ovat olleet positiivisia sekä nuorten että kuntapäättäjien mielestä. Lautakuntaedustuksen myötä nuoret ovat kokeneet, että heidät otetaan tosissaan ja nuorisovaltuuston vaikutusvalta on lisääntynyt. "Lautakunnissa ja virkamieskoneistossa tehdään tärkein päätösten valmistelutyö ja on ehdottoman tärkeää, että nuoret istuvat samoissa pöydissä, joissa asioista päätetään", Lohi jatkaa. 

Liiton mukaan vanhakantaiset asenteet ovat edelleen suurin ongelma nuorisovaltuustojen edustajien saamisessa lautakuntiin. "Mikään laki ei estä nuorisovaltuuston edustajien olemista lautakuntien kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Ainoa este on kunnan oma päätöksentekojärjestelmä, mikäli kunnalla ei ole rohkeutta tarjota nuorille konkreettisia vaikuttamisen paikkoja", toteaa Lohi. Liitto pitää erityisenä huolenaiheena nuorisolain 8. pykälän toteutumista kuntatasolla, sillä toistaiseksi sitä varten ei ole kehitetty arviointi- eikä sanktiointijärjestelmää.

Nuorilla on oikeus osallistua kunnalliseen päätöksentekoon ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vaatii, että nuoret asiantuntijat on päästettävä ääneen ja otettava mukaan lautakuntien työskentelyyn.

Lisätiedot:
Santeri Lohi
puheenjohtaja 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.

+350 44 777 0561
santeri.lohi@nuva.fi