Nuoret mukaan syrjäytymiskeskusteluun

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vaatii, että nuoret on otettava mukaan syrjäytymisen ehkäisemisestä käytävään keskusteluun. Osallisuuden ja jäsennellyn dialogin kautta myös nuorten näkemykset tulisivat huomioiduksi ja fokus olisi vihdoin nuorissa itsessään. 


”On pöyristyttävää ajatella, että syrjäytymisen ehkäisemistä miettivät ainoastaan sellaiset viranomaiset ja poliittiset päättäjät, joilla ei mitä luultavimmin ole omakohtaista kokemusta syrjäytymisestä”, toteaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton mukaan yksi keskeisimmistä syrjäytymisen ehkäisemiseen vaikuttavista tekijöistä on nuorten kuuleminen. ”Jotta nuori pystyy kiinnittymään osaksi tätä yhteiskuntaa, hän tarvitsee kokemuksia osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Ilman näitä kokemuksia syrjäytymiskierteeseen ajautuminen on huomattavasti helpompaa, sillä kiinnikepintaa ympäröivään yhteiskuntaan ei ole.” Lohi jatkaa. 

Liitto on huolissaan nuorten näennäisestä kuulemisesta. Liitto vaatiikin, että kuntatasolla on varmistettava nuorten riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. ”Nuorisovaltuustot ja oppilaskuntien hallitukset ovat hyvä esimerkki toimivista demokraattisista malleista. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki meistä eivät halua osallistua formaalien vaikuttamiskanavien kautta vaan tarvitaan myös muita osallisuuden kanavia”, muistuttaa Lohi. 

Nuorten syrjäytyminen on sekä kansanterveyttä että -taloutta rasittava tekijä. Pelkkien puheiden sijaan tarvitaan tekoja. ”Olisiko vihdoin aika päästää oikeat syrjäytymisasiantuntijat ääneen?” kysyy Lohi. 

Lisätiedot:
Santeri Lohi
Puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.

+358 44 777 0561
santeri.lohi@nuva.fi