Nuorisovaltuustot pääsivät keskiöön kuntauudistuksessa

Kannanotto 8.6.2013

Perjantaina 7.6.2013 hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) linjasi kokouksessaan, että “uudessa kuntalaissa kunnat velvoitettaisiin asettamaan nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin”. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kiittää hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmää sekä hallinto- ja kuntaministeri Virkkusta ansiokkaasta linjauksesta nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi.

"Nuorten osallistumisen toteutuminen ja osallisuuden edistäminen edellyttää konkreettisia toimia myös lainsäädännön tasolla. On huomattu, että niissä kunnissa joissa nuorisovaltuusto on kirjattu osaksi kunnan johto- tai hallintosääntöjä, nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat todellisia", liiton puheenjohtaja Lohi kertoo. 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kunnat reagoisivat ministeriryhmän esitykseen vapaaehtoisesti ja näyttäisivät esimerkkiä nuorisovaltuustojen aseman vahvistamiseksi.

"Nyt tehdään keskeisiä päätöksiä nuorten tulevaisuuteen liittyen niin kunta- kuin soteasioissa. Nuorten näkemykset tulee ottaa päätöksenteossa huomioon jo varhaisessa vaiheessa, jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus voisi toteutua", Lohi linjaa. 

Liitto vaatii, että valtioneuvosto hyödyntää nuorten asiantuntemusta kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelussa. "Tämän päivän nuorisovaltuutetut ovat tulevaisuuden kuntapäättäjiä. He tietävät, miksi nuorisovaltuustot ovat hyvä ja toimiva vaikuttamiskanava", Lohi päättää.

Lisätietoja:
Santeri Lohi
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. 
+358 44 777 0561
santeri.lohi@nuva.fi