Nuorisolain uudistaminen kertoo 8. §:n vakavasta ongelmasta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:n Oulussa kokoontunut 17. liittokokous esittää syvän huolensa nuorten poissulkemisesta nuorisolain uudistusta valmistelevasta työryhmästä.

“Menettelytapa, jolla nuorisolakia nyt uudistetaan nostaa esille 8. §:n vakavimman puutteen”,  linjaa liiton vastavalittu puheenjohtaja Santeri Lohi. Laki kirjaa selkeästi, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tämä kirjaus ei kuitenkaan tuo esille sitä, millä tavalla nuorten kuuleminen tulee käytännössä toteuttaa. Puutteen todistaa hyvin nuorisolakia uudistavan työryhmän kokoonpano ja se tosiasia, että nuorten kuuleminen toteutetaan ainoastaan tiettyjen tahojen kautta.

Nykyinen nuorisolakimme tuli voimaan vuonna 2006. Sen myötä nuorisovaltuustoja alettiin perustaa ja nuorten kuulemisesta on tullut suomalaisessa yhteiskunnassa kaikkien hyväksymä käsite. Käsitteen taustalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista konkretiaa, eikä sen toisto julkisissa keskusteluissa takaa nuorten aitoa kuulemista. Näin ollen Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto iloitseekin siitä, että hallituksen esityksessä uudeksi kuntalaiksi (HE 8.5.2014) nuorten kuuleminen saa lihaa luiden ympärille. Esityksessä nuorisovaltuusto tai muu vastaava vaikuttajaryhmä kirjataan kuntalakiin (§ 26) keinona toteuttaa nuorten kuuleminen kunnallisella tasolla. 

Silti Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto haluaa kiinnittää huomiota siihen epäkohtaan, että uuden kuntalain kohdalla koetusta edistyksestä huolimatta nuorisolakia valmistelevassa työryhmässä ei ole yhtään nuorta. Nuoria ei edelleenkään nähdä aktiivisina toimijoina, vaan yhä toiminnan kohteina. Suomen nuorisovaltuutetut vaativat, että nuoret on otettava työryhmän jäseniksi. On aika ryhtyä sanoista tekoihin. Pelkkä sähköinen kysely tai lakiuudistushankkeen esittely eri tilaisuuksissa eivät takaa vuorovaikutusta valmistelijoiden ja kohteena olevan väestöryhmän kesken. Nuorilla on oikeus olla aktiivisesti mukana näin tärkeässä heitä koskevassa uudistuksessa lain valmisteluvaiheesta lähtien.

“On järkyttävää, miten valtioneuvoston jäsen vähät veisaa nuorten äänen kuulumisesta. Tämä kertoo surullista totuutta myös voimassa olevasta nuorisolain 8. §:n toiminnasta”, päättää puheenjohtaja Lohi. 

Lisätietoja

Santeri Lohi 
puheenjohtaja
+358 44 777 0561 
santeri.lohi@nuva.fi

Verna Castrén
pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren@nuva.fi