Nuoret kokevat nuorisovaltuustot vaikuttavimmaksi osallistumiskeinoksi heti äänestämisen jälkeen

Kannanotto 11.2.2014
Julkaisuvapaa heti

Tänään julkaistussa Nuorisobarometrissa on teemana nuorten osallisuus ja vaikuttaminen. Tutkimuksesta käy ilmi, että vain noin kolmannes nuorista kokee pyrkineensä vaikuttamaan yhteiskuntaan viimeisen vuoden aikana. Kuitenkin on positiivista, että nuoret pitävät nuorisovaltuustotoimintaa vaikuttavimpana osallistumismuotona heti äänestämisen jälkeen.

”On tärkeää, että nuorille rakentuu kuva nuorisovaltuustoista vaikuttavana toimijana. Suuri huolenaihe on edelleen se, että nuorisovaltuustot jäävät nuorten kerhoiksi, joille ei anneta todellista vaikutusvaltaa. Nuorisovaltuustot edustavat kaikkia kunnan nuoria, ja niille on annettava mahdollisuus tuoda nuorten ääni kunnan päätöksentekoon”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

Suomen Nuorisovaltuutettujen Liitto peräänkuuluttaa aikuisten asenteiden merkitystä nuorten osallistumis- ja vaikuttamisinnokkuudelle. ”Varsinkin kuntapäättäjät kokevat valitettavasti liian usein, että nuorilla ei ole asiantuntemusta vaikuttaa yhteisiin asioihin. Nuorisovaltuutetut joutuvat kamppailemaan kunnissa sekä niukkojen resurssien että kuntapäättäjien asenteiden kanssa. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ei ole nykyisellään turvattu, mihin uusi kuntalaki tulee toivottavasti vaikuttamaan myönteisesti”, Lohi toteaa. 

Liitto haluaa nostaa esiin myös huolenaiheensa nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen polarisoitumisesta. Entistä harvempi nuori lähtee mukaan järjestöihin tai puolueisiin, mutta ne jotka lähtevät, ovat mukana kaikkialla. ”Meille on muodostumassa joukko nuoria, jotka ovat innokkaasti mukana kaikessa. Vastapainona meillä on kuitenkin nuoria, joita ei kiinnosta lainkaan osallistua ja vaikuttaa”, liiton puheenjohtaja jatkaa huolestuneena. 

Ratkaisuja nuorten yhteiskunnallisen osallistumisaktiivisuuden kasvattamiseksi kyllä löytyy, jos tahtotila niiden toteuttamiseksi on olemassa. ”Nuorille on annettava oikeaa valtaa, ja heidän mahdollisuutensa osallistua sekä vaikuttaa on turvattava.  Lisäksi on tärkeää, että nuorille tehdään näkyväksi heidän osallistumisensa konkreettiset vaikutukset. Näitä toimenpiteitä myös Nuorisobarometri 2013 tukee”, Lohi päättää. 

Lisätietoja:

Santeri Lohi
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.

+358 44 777 0561
santeri.lohi@nuva.fi