Nuorisovaltuustoista ei saa tehdä nuorten kahvikerhoja!

Kannanotto 4.2.2014
Julkaisuvapaa heti

Uuden kuntalain valmistelua varten perustettu demokratiajaosto on julkaissut torstaina 30.1. mietintönsä uuden kuntalain pykäläluonnoksista. Luonnoksissa on kirjattuna pykälä koskien nuorten vaikuttajaryhmien perustamista. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää kirjausluonnosta hyvänä keskustelunavauksena, mutta ei riittävänä nuorten yhdenvertaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaajana. 

”Nyt kun kuntalakiin ollaan tekemässä kokonaisvaltaista uudistusta, myös nuorisovaltuustojen asema on turvattava lainsäädännön tasolla. Nuorisovaltuustojen on oltava demokraattisesti valittuja, vaikuttavia sekä aidosti nuoria. Uusi pykäläluonnos ei valitettavasti takaa sitä, että nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet edistyisivät kirjauksen myötä”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Uudella kuntalailla pyritään turvaamaan nuorten oikeus osallistua ja vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan tule luonnoksesta ilmi niin selkeästi kuin pitäisi. ”Viittaus nuorisolain 8 §:ään, joka jo itsessään on hyvin ongelmallinen, tekee nuorten kuulemisen määritelmän tyhjäksi. Ilmeisesti aito halu ja kiinnostus kuunnella nuoria on hakoteillä, eikä nuorten mielipiteitä pidetä arvokkaana”, Lohi jatkaa. 

Uuden kuntalain mahdollinen määritelmä nuorten vaikuttajaryhmistä saa kuntaorganisaatioon perustettavan toimielimen kuulostamaan jonkinlaiselta kahvikerholta. Muut erityistoimielimet on pykäläluonnoksissa nimetty neuvostoiksi, mikä lisää kyseisten toimielinten roolia asiantuntijoina. Milloin myös nuoret tunnustetaan asiantuntijoiksi, joilla on halua osallistua ja kykyä vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon?

”Nyt jos koskaan poliitikoilla on mahdollisuus tarjota nuorille mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä säätämällä nuorisovaltuustojen asemasta. Emme halua enää yhtään näennäistä kuulemista varten perustettuja nuorisovaltuustoja Suomeen vaan aidosti vaikuttavia ja demokraattisia toimielimiä, joilla on valtaa kunnan päätöksenteossa!”, puheenjohtaja Lohi päättää. 

Lisätietoja:

Santeri Lohi
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.

santeri.lohi(at)nuva.fi 
+358 44 777 0561