Avoin kirje peruspalveluministeri Susanna Huoviselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto iloitsee peruspalveluministeri Susanna Huovisen sote-ratkaisun eteenpäin viemiseksi tekemästä työstä. On tärkeää, että poliitikot yli puoluerajojen pystyvät yhdessä sitoutumaan näinkin historialliseen päätökseen, jolla turvataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Nyt kun yhteisymmärrys on saavutettu eri puolueiden kesken, onkin tärkeää, että jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka pystymme huomioimaan nuorten mielipiteet ja kokemusasiantuntijuuden uudistuksen jatkovalmistelussa.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus tulee turvata uudistuksessa. Tänä päivänä tehtävä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus vaikuttaa merkittävästi nuoreen ikäluokkaan. Nuoret ovat myös merkittävä palveluita käyttävä ikäryhmä etenkin kun käymme jatkuvaa julkista keskustelua nuorten syrjäytymisestä ja sen ennaltaehkäisemisestä.

Sosiaali- ja terveyspalveluja uudelleen suunnitellessa on huomioitava ennaltaehkäisy, ennakoivat toimet ja alhaisen kynnyksen palvelut esimerkiksi nuorten mielenterveyspalveluissa.

Valitettavasti moni työhaluinen ja -kykyinen nuori joutuu kiertämään työvoimatoimiston, Kelan ja kunnan sosiaalitoimiston tennispelissä. Mitä kauemmin tuossa kolmiossa joutuu kiertämään, sitä varmemmin nuorten työhalu ja -kyky katoavat.

Tämän johdosta nuorille on taattava mahdollisuus osallistua sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jatkovalmisteluun. Nuorille tulee varata mahdollisuus ottaa osaa päätöksentekoon, mutta ennen kaikkea mahdollistaa osallistuminen jo varhaisessa vaiheessa, uudistukseen valmisteluun.

Nyt tehdään tulevan sukupolven ratkaisuja. Nyt on aika huomioida nuoret osana tätä valtakunnallisesti historiallista ja merkittävää sote-uudistusta.


Helsingissä 24.3.2014


Santeri Lohi
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.

Lisätietoja:

Santeri Lohi, +358 44 777 0561, santeri.lohi(at)nuva.fi