Kansalaiset, meitä syrjitään

Ylen nettisivuilla uutisoitiin 17.6. nuorisovaltuustoista otsikolla Nuorisoparlamentilla lienee yhtä paljon valtaa kuin punakaartin sotamiesneuvostolla. Uutinen pohjautui lukijoiden kommentteihin nuorisovaltuustotoiminnasta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tyrmää Ylen lukijoiden vähättelevät näkemykset nuorisovaltuustojen toiminnasta. Lukijoiden näkemysten mukaan nuorisovaltuutetut eivät ”ymmärrä” mistä ovat päättämässä. ”On järkyttävää, että nuoria aliarvioidaan näin voimakkaasti. Tämä kertoo edelleen vallitsevasta asenneongelmasta, josta on päästävä eroon”, vaatii liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Selvä enemmistö lukijoista on kuitenkin antanut äänensä nuorisovaltuustojen vaikuttavuuden puolesta. ”Nuorisovaltuustot ovat tärkeitä vuoropuhelun edistäjiä nuorten ja päättäjien välillä. Niiden avulla legitimoidaan kunnissa tehtäviä päätöksiä”, Lohi jatkaa.

Parhaillaan uudistettavaan kuntalakiin ollaan kirjaamassa velvoite nuorisovaltuustotoiminnan järjestämisestä. Lailla pyritään myös lisäämään nuorisovaltuustojen vaikuttavuutta, minkä lisäksi jatkossa kuntien tulee huolehtia nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksistä. ”Lakiinkirjaus luo nuorisovaltuustojen toiminnalle aivan uudenlaisen toimintaympäristön. Kunnilla ei ole enää mahdollisuutta sivuuttaa nuorten kuulemista”, Lohi jatkaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tuoreessa Osallisuus nyt ja vuonna 2015 –tutkimuksessa ilmeni, että nuorisovaltuustot kokevat yhdeksi suurimmaksi haasteeksi oman asemansa tunnustamisen, ja joutuvatkin tekemään tämän eteen paljon töitä. Liitto toivookin, että nuorten kuulemiseen suhtaudutaan asiaan kuuluvalla vakavuudella. Nuorisovaltuustojen kautta vahvistetaan demokratiakasvatusta ja kasvatetaan nuoria aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka omaavat loistavat yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidot.

"Nuorisovaltuustot tarjoavat poliittisesti sitoutumattoman vaikuttamiskanavan ja tätä työtä meidän tulee myös arvostaa", päättää Lohi. 


Lisätietoja:

Santeri Lohi, puheenjohtaja, +358 44 777 0561
Verna Castrén, pääsihteeri, +358 44 331 1194