Suomea ei rakenneta nuorten mielipiteet sivuuttaen

Parhaillaan käytävissä minihallitusneuvotteluissa on otettava huomioon sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto  Nuva ry. haluaa muistuttaa päättäjiä nuorten kuulemisesta minihallitusneuvotteluissa. Suomea ei rakenneta nuorten mielipiteet sivuuttaen. Liiton mielestä on tärkeää viedä kuntauudistus päätökseen ja kirjata nuorisovaltuustot lakiin, ja näin turvata nuorisovaltuustojen toimintaedellytykset. 

Minihallitusneuvotteluissa on muistettava, ettei nuorista säästäminen ole millään aikavälillä järkevää. Päättäjien on kuultava nuoria, joilla on syvä huoli omasta koulutuksestaan ja työllistymisestään. "Koulutus on Suomen yksi merkittävimmistä kilpailuvalteista ja siitä on ehdottomasti pidettävä kiinni", linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. Etenkin tilanteessa, jossa oppivelvollisuusiän nostamiseen kohdistetaan vain 15 miljoonaa euroa on pidettävä erityistä huolta, etteivät ryhmäkoot kasva ennestään eikä koulutuksen laatu kärsi.

Nuorisovaltuutetut ovat huolissaan leikkauksista peruskoulutukseen, sekä nuorten työllistymisestä ja nuorisotakuun toteutuksesta. "Nuorisotakuu ei ole valmis. Sen eteen on jatkuvasti tehtävä töitä niin, että nuorille annetut lupaukset lunastetaan", huomauttaa puheenjohtaja Lohi. Kuntoutus -säätiön sekä Allianssin ry. "Kohti onnistunutta nuorisotakuuta?" selvityksen mukaan nuorisotakuussa on vielä paljon kehitettävää. Nuorisotakuun täytyy olla ennen kaikkea joustava. Turha byrokratia on heti poistettava. Lohi ihmettelee myös, miten heikosti mm. Sanssi-kortista tiedotetaan niin työnantajia kuin työnhakijoita. Nuorisovaltuustot on otettava mukaan nuorisotakuun kehittämiseen.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto  Nuva ry. toivoo päättäjien katsovan minihallitusneuvotteluissa rohkeasti eteenpäin. Nuorten osaamisesta voidaan ammentaa kokonaan uusia suomalaisia innovaatioita. Nuorten äänen ja heidän arvostuksensa tulee näkyä nyt tarkasteltavassa hallitusohjelmassa. 

Lisätietoja:

Santeri Lohi
puheenjohtaja
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi

Verna Castrén
pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren(at)nuva.fi