#nuvatlakiin

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. julkaisee seuraavan kymmenen viikon aikana kymmenen syytä siihen, miksi nuorisovaltuustot tulee kirjata kuntalakiin. Joka viikko liitto julkaisee näistä syistä yhden. Tämä on osa laajempaa Nuvat lakiin -kampanjaa, jota toteutetaan loppuvuoden aikana. Kampanja huipentuu 16.9.2014 klo 16.00 ympäri Suomea järjestettäviin flash mob -tempauksiin.

Nuorisovaltuustot tulee kirjata uuteen kuntalakiin:   

 

8 § ei riitä!

Nuorisolain kahdeksas pykälä velvoittaa kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa. Laki ei ota kantaa, miten kuuleminen toteutetaan. Nuorten kuuleminen ei voi olla vain abstraktitason käsite, vaan nyt tarvitaan konkretiaa. Siksi #nuvatlakiin.

Nuoret eivät ole tulevaisuus

Usein kuulee sanottavan, että nuorissa on tulevaisuus. Kyllä, mutta nuoret elävät myös tässä ja nyt. Tänään tehtävät päätökset vaikuttavat juuri nuoriin ikäluokkiin. Siksi #nuvatlakiin.

Ei ikäsyrjinnälle

Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta äänestää, mutta heillä tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja osallistua. Nyt stoppi ikäsyrjinnälle. Ikä ei määritä kokemusasiantuntijuuden painoarvoa. Miksi aliarvioit nuoria? Älä suotta!  

Nukkenuvat historiaan

Nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuudet vaihtelevat merkittävästi kuntatasolla. Lakiin kirjaaminen turvaa sen, että nuorisovaltuustot saavuttavat asemansa aitoina ja merkittävinä asiantuntijatoimijoina. Nyt on tullut aika hyvästellä nukkenuvat. Adios, you will not be missed!

Rahalla saa ja suhteilla pääsee

Ensisijaisen tärkeää on, että nuorisovaltuustojen toimintaedellytykset turvataan. Kaikille nuorille tulee myös antaa tasapuolinen mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa päätöksentekoon. Demokraattinen päätöksenteko kuuluu kaikille, ei vain harvoille ja valituille. Gandhin sanoja lainataksemme ”tosi demokratia ei toteudu 20 miehen voimin, vaan koko kansan voimalla jokaisessa kylässä”.

Toiset vaikuttaa, toiset ei

Faktaa on se, että kaikkia nuoria ei nuorisovaltuustoissa toimiminen kiinnosta. Se ei saa kuitenkaan olla syy siihen, että kaikilta nuorilta evätään mahdollisuus aitoon vaikuttamiseen. Oletko koskaan kuullut kunnasta, jossa kaikkia kuntalaisia kiinnostaa kunnanvaltuuston toimintaan osallistuminen? Aivan. Ei se yhteiskunta kuule pyöri sillä tavalla, että me kaikki haluamme vaikuttaa.

Mä oon asiantuntija

Kaikki ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Nuorisovaltuustot on kirjattava kuntalakiin, jotta nuorten asiantuntijaresursseja ei enää tuhlata hetkeäkään. Tiedätkö sinä kuinka usein kouluterveydenhoitaja on paikalla? Nuoria koskettavat kuitenkin myös monet muut yhteiskunnalliset ilmiöt. Eivätkö talous- ja työllisyyspolitiikka vaikuta juuri nuoriin

Asennevamma ratkaisee

Nuorisovaltuustojen toimintaan vaikuttaa merkittävästi kunnanpäättäjien asenteet. Ilman lakiinkirjausta nuorisovaltuusto toimintaa ei tunnusteta tärkeänä ja arvokkaana. Negatiivisilla asenteilla koko kiinnostus vaikuttamiseen voidaan tappaa. Positiivinen ilmapiiri kunnassa antaa nuorille kannustavia vaikuttamiskokemuksia ja luo siteitä omaan kuntaan vahvistaen kuntalaisuuden kokemusta.

Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää

Nuorten äänestysprosentista ollaan jatkuvasti huolissaan. Nuoret eivät opi vaikuttamaan ellei vaikuttamisen mahdollisuuksia tarjota. Nuorisovaltuustojen roolia demokratiakasvatuksen osana ei voida väheksyä. Sivustakatsojasukupolvea kasvatetaan tynnyreissä, vaikuttajasukupolvea avaamalla kabinettien ovet. Mistä löytyvät tulevaisuuden päättäjät, jos nuoret eivät saa vaikuttaa? 

Yes we can

Nuorisovaltuustot tulee kirjata kuntalakiin ja kaikille nuorille tulee varmistaa aitoja vaikuttamiskokemuksia koko Suomessa. Nuoret ovat fiksuja, asiantuntevia ja koulutettuja –tässä ja nyt. Uskotko meihin? Anna sen kuulua #nuvatlakiin.