Tiivistelmä: Liiton lausunto kuntalain uudistuksesta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää tärkeänä, että uuden pykälän 26 myötä nuorisovaltuustot ovat:

1) demokraattisia,
2) vaikuttavia sekä
3) aidosti nuoria. 

Tähän tavoitteeseen päästään siten, että nuorisovaltuustot kirjataan selkeästi uuteen kuntalakiin. 

Pääkohdat

1. Nuorisovaltuusto-termi

Liitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kuntalakiin kirjataan Nuorisovaltuusto ja poistetaan lisäys muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (vrt. vanhusneuvosto, vammaisneuvosto). Paikallisella tasolla nuorisovaltuustot voivat itse päättää heistä käytettävän nimityksen. Selkeällä tematiikalla lisätään toiminnan legitimiteettiä ja tunnustetaan nuorisovaltuustot osana kuntaorganisaatiota. Liitto pitää tärkeänä, että muita nuorten osallistumismahdollisuuksia tarkastellaan uudistettavan nuorisolain yhteydessä. Toivomme, että kuntalain osalta keskustelu kiinnittyy nuorisovaltuustojen asemaan asiantuntijaeliminä kuntaorganisaatiossa.

2. Nuorisovaltuuston tehtävät

Liitto näkee, että ehdotetun pykälän toiseen momenttiin on kirjattava selkeä kuvaus nuorisovaltuuston tehtävistä. Tällä pystytään välttämään nuorten kuulemisen laiminlyöntejä kuntatasolla ja varmistetaan nuorisovaltuustojen riittävät toimintaresurssit. 

3. Nuorisovaltuustojen vaikuttavuus

Lainsäädännön on luotava puitteet sille, että nuoret itse kunnassa keskustelevat ja päättävät, mitkä ovat ne kunnalliset toimielimet, joiden kokouksiin osallistumisen he kokevat nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kannalta tärkeäksi. Ehdotuksen toiseen momenttiin tulee lisätä, että nuorisovaltuustojen puhe- ja läsnäolo-oikeudellisista edustajista kunnan toimielimissä määrätään hallintosäännössä.

Liiton lausunto kokonaisuudessaan luettavissa täältä

Lisätiedot:

Santeri Lohi
Puheenjohtaja 
044 777 0561
santeri.lohi@nuva.fi