Edustajiston kaudella 2014-2015 uudistetaan organisaatiota, kehitetään viestintää ja vakiinnutetaan toimintaa

Maaliskuussa 2014 Tampereella kokoontunut Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto päätti uudistaa toimintarakenteitaan. Nuorisovaltuustojen edustajista koostunut kokousväki linjasi, että Edustajiston viestintää on parannettava, sen jäsenten roolia selkeytettävä ja toimintaan on vakiinnutettava. Näiden periaatteiden mukaisesti Edustajiston valitsema viisihenkinen työvaliokunta valmisteli ja hyväksyi elokuussa Edustajiston työohjelman kaudelle 2014–2015.

Edustajiston toimintaan on luvassa merkittäviä, mutta suunnitelmallisesti toteutettavia, muutoksia. ”Työvaliokunta käynnisti mm. sääntömuutoksen valmistelun jäsenten roolin selkeyttämiseksi ja korostamiseksi. Tavoitteena on myös laatia Edustajistolle oma markkinointisuunnitelman. Lisäksi toimintaa vakiinnutetaan jäsenen oppaalla ja vuosikellolla”,  toteaa työvaliokunnan puheenjohtaja Kimi Uosukainen. Edustajiston toimintaa ja tulevaisuutta arvioidaan myös Nuva ry:n strategiatarkastelun yhteydessä. Tätä keskustelua käydään aina liittokokoukseen asti.

Työohjelmaan kirjattuja uudistuksia tehdään tasaisesti koko toimintakauden aikana, mutta toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkokehittäminen jatkuu vielä tulevien kausienkin aikana. Kuluvan syksyn aikana on kuitenkin luvassa jo Edustajiston Internet-sivujen avajaiset sekä kasvokkaistapaaminen Helsingissä 18.10. ”Tarkoituksena on jatkaa lokakuussa keskustelua työohjelmasta, sääntömuutoksesta ja yleisesti toiminnan kehittämisestä”, puheenjohtaja Uosukainen kertoo. Lähiaikoina julkaistaan lisäksi sähköinen kysely Edustajiston toiminnasta sen jäsenille.

Työvaliokunta toivoo kaikista Suomen nuorisovaltuustoista edustusta lokakuun kasvokkaistapaamiseen ja aktiivista osallistumista sähköiseen kyselyyn!

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen
Työvaliokunnan puheenjohtaja
kimi.uosukainen(at)nuva.fi 

Santeri Lohi
Edustajiston puheenjohtaja
santeri.lohi(at)nuva.fi


Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on valtakunnallinen nuorten vaikuttajaelin, jonka pääasiallisena tavoitteena on ottaa kantaa valtakunnallisella tasolla nuoria koskeviin asioihin. Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on perustettu vuonna 2009 opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta. Edustajiston toimintaa organisoi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva.