Ministeri unohti nuoret

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistettavaa nuorisolakia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti asiasta tänään verkkosivuillaan. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. on huolissaan siitä, että valmistelevassa työryhmässä on ainoastaan virkamiehiä ja muutaman järjestön edustajia.

”On käsittämätöntä, että nuorisolakia valmistelevassa työryhmässä ei istu yhtä ainoata nuorta. Nuorisolaki on itsessään laki, jonka 8. §:n myötä velvoite nuorten kuulemiseen on vuonna 2006 vahvistettu”, pöyristelee Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lasten ja nuorten kuuleminen on kirjattu perustuslakiin ja velvoittavuus muun muassa lasten osalta vahvistuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen myötä. Nuorisolain 8. § velvoittaa kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa.

”Ministeri Viitanen on  unohtanut nuoret, mikä on harmillista. Nuorisolaki lähtee siitä, että nuorille tulee varata mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. En voi käsittää, kuinka nuoret voidaan sivuuttaa valmistelusta näin tökerösti”, Lohi jatkaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vaatii, että nuorisolakia valmistelevan työryhmän kokoonpanoa täydennetään siten että myös lapset ja nuoret ovat edustettuina. ”Suomi on mukana avoimen hallinnon toimintaohjelmassa eikä tällainen valmistelu edesauta niiden tavoitteiden toteutumista. Nuorten on istuttava niissä pöydissä, joissa asioista päätetään”, vaatii Lohi.