Nuorten vaikutusmahdollisuudet varmistettava itsehallintouudistuksessa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n Tampereelle kokoontunut 18. liittokokous otti kantaa Suomessa toteutettavaan itsehallintouudistukseen. Nuorisovaltuutetut ympäri maan vaativat, että itsehallintouudistuksessa varmistetaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

”Itsehallintouudistus muuttaa valtavasti kuntien roolia. Kunnilla on seuraavan valtuustokauden alusta lähtien velvoite nuorisovaltuuston asettamiseen. Kun päätösvaltaa näin merkittävästi ollaan siirtämässä itsehallintoalueille, on uudessa itsehallintolaissa määrättävä alueellisen nuorisovaltuuston lakisääteisyydestä”, toteaa liiton väistyvä puheenjohtaja Santeri Lohi.

Nuorten on oltava mukana itsehallintouudistuksen suunnittelussa ja ennen kaikkea lainsäädännön valmistelussa. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä asumisen ja maankäytön päätösvallan siirtymiseen. Kuntalaki on juuri uudistettu keväällä 2015 ja tällä tavoin turvattiin nuorten osallisuus kuntatasolla. Sama on varmistettava itsehallintoa määräävässä lainsäädännössä.

”Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi nuoret on otettava suunnittelemaan itsehallintolainsäädäntöä. Lisäksi on tärkeää, että nuoret osallistetaan alueellisesti maakuntien ympärille rakennettavien itsehallintoalueiden suunnitteluun. Maakunnan nuorilla on paras kokemusasiantuntijuus oman alueensa palveluista,” lisää vastavalittu puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittokokous edellyttääkin valmisteluvastuullisia ministereitä osoittamaan poliittista tahtoa nuorten kuulemiseksi. Liittokokous toivoo, että näin merkittävä uudistus valmistellaan yhdessä nuorten kanssa, koska heihin kohdistuu uudistuksen myötä vaikutuksia.

”Ei riitä, että pelkät kunta-alan asiantuntijat ovat mukana uudistuksessa. Uudistuksen suunnitteluun tarvitaan aitoja kokemusasiantuntijoita, nuoria kuntalaisia”, päättää vuoden 2016 alusta aloittava puheenjohtaja Uosukainen.

 

Lisätietoja:

Santeri Lohi, vuoden 2015 puheenjohtaja, +358 44 777 0561, santeri.lohi@nuva.fi

Kimi Uosukainen, vuoden 2016 puheenjohtaja, +358 40 960 7210, kimi.uosukainen@nuva.fi