Nuorisovaltuutetut: Demokratiaoikeuksien vahvistaminen hallitusohjelman strategiseksi painopisteeksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. esittää, että kansalaisten demokratiaoikeuksien vahvistaminen otetaan yhdeksi tulevan hallitusohjelman strategiseksi painopisteeksi. Edustuksellinen järjestelmä ei yksin riitä turvaamaan kansalaisten riittäviä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia muuttuvassa ja kiihtyvällä tahdilla digitalisoituvassa maailmassa. Päätöksenteon tasoja on useita ja on tärkeää, että erityisesti nuoret pystyvät vaikuttamaan kaikilla eri tasoilla.

"Demokratia on haasteiden edessä. Lisääntynyt sosiaalisen median käyttö on tehnyt politiikasta avoimempaa ja siksi on tärkeää, että poliittinen päätöksentekoprosessi pystyy vastaamaan haasteeseen", linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että tulevan hallituksen ohjelmassa linjattaisiin paremmasta lainsäädäntöprosessista, lakien vaikutusarvioinneista sekä osallistumisoikeuksien vahvistamisesta. Erityisesti nuorten asemaan on kiinnitettävä huomiota. Liitto esittää, että kansalaisaloitteen ehdotus- ja allekirjoitusikäraja lasketaan 15-ikävuoteen. Tämän lisäksi kunnallisen ja valtiollisen kansanäänestykseen osallistuminen tulee olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille.

"Puhutaan normitulvasta, mutta kansalaisten kannalta olennaista on, että sääntely on laadukasta ja että he kokevat päässeensä sanomaan mielipiteensä erityisesti asioista, jotka koskevat heitä", jatkaa Lohi.

Tuleva hallitus määrittää Suomen suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Mikäli demokratiaoikeudet jätetään taka-alalle, tarkoittaa se pahimmassa tapauksessa sitä, että kansalaisten luottamus politiikkaan ei toteudu. Tämä ei liiton mielestä ole toivottava kehityssuunta. Tällä hetkellä poliittinen päätöksenteko ei seuraa kansalaisten osallistumismuotojen muutosta, mistä syntyy epäluottamusta itse järjestelmää kohtaan.

"Suomessa on käyty pitkään keskustelua edustuksellisen järjestelmän toimivuudesta. Nyt on ensiarvoisen tärkeää ryhtyä toimiin, jotka lisäävät kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia. Liitto vaatii, että valiokuntakuulemisista on tehtävä avoimempia ja lainsäädäntöprosessien on vastattava ajan haasteisiin. Kokemusasiantuntijat on vihdoin päästettävä ääneen", päättää Lohi

Lisätiedot:

Santeri Lohi
puheenjohtaja 
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi

Verna Castrén
pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren(at)nuva.fi