Nuorisovaltuutetut: Kenellä vastuu nuorisopolitiikan koordinoinnista?

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. katsoo, että uudessa hallitusohjelmassa on myönteisiä toimenpiteitä kansalaisten osallisuuden vahvistamiseksi. ”Erityisesti on mainittava lisääntyvä kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen, nuorisotakuun kehittäminen sekä paikallisen kokeilukulttuurin käyttöönotto. Tästä on neuvottelijoita kiittäminen. Suomen suunta muutetaan vain kokemusasiantuntijoita kuuntelemalla, ja näitä asiantuntijoita ovat kansalaiset itse”, linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Näistä toimista huolimatta nuorisonäkökulma jää hallitusohjelmassa muiden politiikan osa-alueiden jalkoihin. Lapsi- ja perhepolitiikkaa koordinoidaan jatkossa entistä paremmin uuden perheministerin myötä. Tämä politiikan sektori ei kuitenkaan ole sama asia kuin nuorisopolitiikka, johon esimerkiksi koulutus- ja työelämäasiat, asuntopolitiikka ja julkinen liikenne vahvasti linkittyvät. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto toivoo, että valtioneuvosto kiinnittää erityisesti huomiota nuorisopolitiikan kokonaiskoordinointiin, koska nuoret eivät välttämättä ole enää lapsi- tai perhepolitiikan piirissä. Tällä on ratkaiseva merkitys nuorten elämässä erityisesti nivelvaiheissa ja työelämään siirtymisessä. ”Uusi hallitus toteuttaa lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin, mutta minne jäi nuorisovaikutusten arviointi? Asiaan on puututtava hallituskauden aikana”, Lohi painottaa.

Huolestuttavaa nuorten kannalta on myös Sipilän hallitusohjelman liitteistä löytyvät miljoonasäästöt. Hallitusohjelmasta neuvoteltaessa on sovittu lähes 600 miljoonan euron menoleikkaus koulutukseen, jonka kohdistamisesta linjataan myöhemmin. Tällä leikkauksella on kauskantoisia vaikutuksia erityisesti, kun pohditaan nuorten syrjäytymistä ja sen kustannuksia eri vaiheissa: leikkaus koulutuksesta on leikkaus ennaltaehkäisystä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto näkee, että koulutuksesta leikkaaminen heikentää pahimmassa tapauksessa opetuksen tasoa ja nuorten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi.

Kolmanneksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto haluaa tuoda esille hallitusohjelmassa esitellyn kokeilukulttuurin käyttöönoton haasteellisuuden nuorisopolitiikan näkökulmasta. Kokeilukulttuurin käyttöönotto voi nimittäin vaikuttaa heikentävästi mm. nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden yhdenvertaiseen toteutumiseen koko maassa. Hallitus valmistelee lakia, joka vapauttaa kunnat tietyistä velvoitteista ja niiden noudattamisesta. Tarkoituksena lienee kuntien tehtävien karsiminen ja toimintojen vapauttaminen. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton mielestä vaarana kuitenkin, että nämä toimet jäävät liian riippuvaisiksi kunnan omasta halukkuudesta turvata palveluiden saatavuus. “Uhkana on, että edellä mainitut palvelut joutuvat vapaaehtoistoimintaan perustuvien järjestöjen harteille ja järjestettäväksi”, Lohi murehtii.  

“Strateginen hallitusohjelma ei nosta esille sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, mutta tämä ei ole este sen toteuttamiselle. Nyt on neljä vuotta aikaa tehdä päätöksiä, joilla nuorten oikeudet turvataan. Se edellyttää, että nuoret otetaan vahvasti mukaan poliittiseen päätöksentekoon kaikilla eri tasoilla”, päättää Lohi.

Lisätietoja:

Santeri Lohi
puheenjohtaja
 +358 44 777 0561
santeri.lohi@nuva.fi