Kunta- ja maakuntavaalien ajankohdan siirtely heikentää demokratiaa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on pettynyt reformiministerien tänään tekemään päätökseen, jonka mukaan kuntavaalit ja maakuntavaalit järjestetään ensi vuonna eri aikaan. Nuorisovaltuutetut vastustavat ajatusta, että 1.1.2019 työnsä aloittavat maakuntavaltuustot valittaisiin kuntien päätöksellä. “Hallituksen itsehallintoreformin keskeisenä periaatteena oli purkaa byrokraattista kuntayhtymähallintoa ja luoda uudenlainen, läpinäkyvä ja kansanvaltainen järjestelmä. Tämä tavoite ei toteudu, mikäli uudet maakuntapoliitikot toimivat tehtävässään kuntien, eivätkä alueensa kansalaisten mandaatilla”, liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa. Ministeri Vehviläinen oli tänään samalla kannalla eduskuskunnan kyselytunnilla, ja liitto toivookin, että ministeri pitää näkemyksestä kiinni myös vaalien jatkovalmistelusta. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto näkee suoran kansanvallan toteutumisen uudistuksessa yhtenä tärkeimpänä periaatteena.

Nuorisovaltuutetut pitävät uusien maakunnallisten toimijoiden ensimmäistä vaalikautta ja valintatapaa merkityksellisinä. Ne muovaavat pitkälti sitä, millaiseksi uusien toimielinten asema ja toiminta muodostuvat suomalaisessa demokratiassa. “Tällä hetkellä kuntapäättäjien keski-ikä on noin 48 vuotta, ja on olemassa riski, etteivät kunnanvaltuustot tunnusta nuorten päätöksentekijöiden arvoa valitessaan edustajiaan maakunnallisiin luottamustehtäviin”, puheenjohtaja Uosukainen pohtii. Nuorisovaltuustojen Liitto pitää tärkeänä, että nuoret ovat edustettuna kaikilla päätöksenteon asteilla, jotka koskevat suoraan tai välillisesti heitä - siis myös uusissa maakuntavaltuustoissa.

“Politiikanteon uskottavuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi on ensisijaisen tärkeää saada tulevien kunta- ja maakuntavaalien ajankohdat päätettyä. Venkslaamisen on loputtava”, Uosukainen jatkaa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää lähtökohtana, että kunta- ja maakuntavaalit järjestetään samaan aikaan, jotta äänestäjille syntyy eheä kuva politiikan eri tasojen sidoksista ja niiden kokonaisuudesta. Liitto kannustaa asian valmistelijoita tutkimaan kaikki lainsäädännölliset toimet kuntavaalien edelleensiirtämiseksi syksylle 2017. “Nuorten kannalta kuntavaalien siirtäminen keväälle on haastavaa, sillä samaan aikaan olevat ylioppilaskirjoitukset ja korkeakoulujen pääsykokeet heikentävät nuorten mahdollisuutta kampanjoida ja tulla valituksi”, Uosukainen harmittelee.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää tärkeänä, että vaalien ajankohdasta riippumatta uudet maakuntatason päätöksentekijät valittaisiin yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla, jotta päätöksenteon kansanvaltaisuus ja läpinäkyvyys voidaan taata. Mikäli kuntavaalien siirtäminen ei ole lainsäädännöllisesti mahdollista, nuorisovaltuutetut esittävät tutkittavaksi vaihtoehdoksi maakuntavaalien pitämistä tammikuun 2018 presidentinvaalien yhteydessä. Tässä tapauksessa maakuntavaltuustojen kaudet voisivat alkaa suunnitellusti vuoden 2019 alusta. “Kuntakenttä tarvitsee nyt selkeän päätöksen vaalien ajankohdasta, mikä olisi myös linjassa itsehallintouudistuksen tavoitteiden ja yleisen demokraattisen kehityksen kanssa”, puheenjohtaja Uosukainen päättää.

 

Lisätietoja:

 

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja,

+358 44 777 0561, kimi.uosukainen@nuva.fi

 

Verna Castrén, pääsihteeri,

+358 44 331 1194, verna.castren@nuva.fi